Deler av Høvringen renseanlegg stenges fra 2. april til 29. april

For å sikre fortsatt god behandling av avløpet i Trondheim blir deler av Høvringen renseanlegg stengt ned i perioden 2.-29.april. Dette er nødvendig for å utføre nødvendig vedlikehold på anlegget.

Sist oppdatert: 22.03.2024

Høvringen sett utenfra

Hvorfor

Renseanlegget i Trolla som behandler to tredeler av avløpsvannet i Trondheim kommune, har vært i drift uten stans siden 2004. 

Det er den delen av anlegget som behandler slam som stenges av. Anlegget må stanses, tømmes og desinfiseres. Dette er fordi anlegget har hatt høye forekomster av TKB som igjen fører til at kommunen må bruke stadig mer penger på etterbehandling av slam. 

TKB er en samling av bakterier(tarmbakterier) som brukes som en indikator på forurensing i miljøet.

Slam med høye nivåer av TKB kan ikke brukes til jordforbedring og må lagres frem til nivåene er lave nok. Dette krever store ressurser og har høy kostnad for Trondheim kommune og de som betaler vann- og avløpsgebyr. Til vanlig produserer Høvringen renseanlegg ca 4500 tonn med slam som brukes til gjødsel. Les mer om produksjonen og anlegget.

Hva betyr nedstengingen

Anlegget vil fortsatt grovrense avløpet for kloakksøppel, sand og fett, men uten etterbehandling av avløpet. Dette betyr at alt som er over 3 mm stort  fortsatt tas bort, men at avløpsvannet ikke gjennomgår siste rensetrinn der vi tar bort mindre partikler før det slippes ut i fjorden.

Avløpsvannet slippes ut ca 200 meter ut i fjorden på 70 meters dyp utenfor Trolla. Trondheimsfjorden er en god resipient som betyr at saltvannet, vanndybden og vannutskifting i Trondheimsfjorden blander og behandler utslippet på en god måte.

Les mer om resipientundersøkelser i Norge.

Hva gjør vi underveis

Det vil bli tatt badevannsprøver før, under og etter vedlikeholdsstansen. Prøvene vil tas i Brennebukta og i Ilsvika. Hvis prøvene viser for høy konsentrasjon av E-coli, legges det ut info på hjemmesiden til Trondheim kommune.

Gjennomføring av arbeidet er avklart med Statsforvalter.

Har du spørsmål?

Send inn dine spørsmål digitalt, eller ta kontakt med kundesenteret til Trondheim bydrift på telefon 72 54 63 50.

Byutvikling

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward