Får sju millioner til helseforskning

Trondheim kommune og St. Olavs hospital får sju millioner kroner til et forskningsprosjekt som ser på utfordringene rundt økende behov for helse- og omsorgstjenester, spesielt for sårbare eldre pasienter.

Sist oppdatert: 02.02.2024

Kvinnelig lege som måler blodtrykket til en eldre kvinnelig pasient.
HELSEFORSKNING: Trondheim kommune og St. Olavs hospital skal sammen utvikle bedre systemer for å håndtere pasientstrømmer, og ser spesielt på sårbare eldre pasienter. Foto: Mostphotos

- Dette er gledelig, fordi vi forhåpentligvis skal løse en utfordring med pasientstrømmer innad i kommunen og mellom kommune og St. Olavs hospital, sier prosjektansvarlig i Trondheim kommune, Øystein Døhl.

Nåløyet hos Forskningsrådet er trangt. Døhl er svært tilfreds med at Forskningsrådet ser viktigheten i å utvikle slike innovasjoner.

Ambisiøst prosjekt

Samarbeidspartnerne i prosjektet - Trondheim kommune, St. Olavs hospital, NTNU ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse samt Helseplattformen - har ambisiøse mål om å forbedre planlegging og styring av helse- og omsorgstjenestene.

- Det er unikt nasjonalt og en stor styrke for prosjektet at både St. Olavs hospital og Trondheim kommune har fått felles journalsystem i form av Helseplattformen, noe som muliggjør at data kan hentes ut og analyseres på tvers av forvaltningsnivå, forteller Døhl, som er seniorrådgiver i Finansstaben i Trondheim kommune..

Ideen til prosjektet har vært til stede i mange år, men det er først med Helseplattformen det lar seg gjøre å utvikle denne typen innovasjoner.

Vil redusere pasientkøer

- Trondheim kommune og St. Olav har hele veien vært enig om visjonen i prosjektet om hvordan vi i fellesskap skal løse de fremtidige utfordringene. Med NTNU på laget føler vi oss trygg på at vi skal få til dette.

Trondheim kommune og St. Olavs hospital har sett potensialet i å utvikle bedre oversikt over pasientstrømmer, kapasiteter og koordinering mellom tjenester. I tillegg er det behov for et verktøy for integrert planlegging. Målet er å oppnå mer effektiv ressursbruk og reduserte pasientkøer for målgruppa. Prosjektet, som har tittel “Helhetlig avansert ressursstyring for bærekraftige helse- og omsorgstjenester - HARMONI”, ligger under finansdirektøren i kommunen, men all forskning vil skje på helse- og velferdsområdet.

- Avgjørende for et godt helsetilbud

Prosjektet i Trondheim er et av åtte prosjekter Forskningsrådet nå har gitt midler til. Alle disse prosjektene skal bidra til mer innovasjon i de offentlige helsetjenestene.

– Forskning og innovasjon er avgjørende for at vi skal utvikle et godt helsetilbud for befolkningen i hele landet. Disse prosjektene kan bidra til at du og jeg får bedre helsetjenester selv om vi går inn i en tid med stadig flere eldre og færre til å ta vare på oss, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel.

Bare fire av prosjektene fikk støtte innenfor det som blir kalt Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Målet med slike prosjekter er at samarbeidet mellom forskere og offentlig sektor skal løfte kvaliteten på innovasjon i offentlig sektor, øke tilfredsheten blant ansatte og heve kompetansen til alle involverte.

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?