Fortsatt behov for å gjøre Helseplattformen mer brukervennlig

En medarbeiderundersøkelse Trondheim kommune har gjort om Helseplattformen viser at det fortsatt trengs mer opplæring og forbedring av løsningen. Resultatene viser en svakere score for brukervennlighet, samhandling og styringsinformasjon enn i 2021 da en lignende undersøkelse ble gjennomført mens de gamle systemene var i bruk.

Sist oppdatert: 07.02.2024

Pc-tastatur og hender

- Vi har gått fra tre velbrukte og kjente løsninger til én ny løsning som er ganske ulik de gamle. Undersøkelsen sammenligner Helseplattformen med journalsystemer som var godt kjente for ansatte i 2021, og resultatene må ses i lys av det. Innføringen av Helseplattformen er en stor og omfattende endringsprosess, og det er ingen tvil om at dette har vært en krevende periode for ansatte og ledere. Ledere og ansatte har vist stor tålmodighet og vilje til å stå i denne overgangen til et helt nytt journalsystem. sier helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli.

Måler tre gevinstområder

Trondheim kommune har beskrevet åtte gevinstområder ved innføring av Helseplattformen, og medarbeiderundersøkelsene skal måle tre av disse: ansattes opplevelse av brukervennlighet, samhandling og styringsinformasjon. Ambisjonen er å oppnå positive gevinster av innføringen i 2025. Denne medarbeiderundersøkelsen vil derfor bli fulgt opp på nytt om to år. 

Det er de samme spørsmålene som er stilt i begge undersøkelsene. Både når det gjelder brukervennlighet, samhandling og styringsinformasjon scorer Helseplattformen lavere enn i undersøkelsen fra 2021. Spørreundersøkelsene ble sendt ut i e-post til 6569 ansatte, og 2671 ansatte valgte å svare. Svarandelen i 2023 er 41 prosent, mens svarprosenten for undersøkelsen i 2021 var 44 prosent.

Pilotkommune

Trondheim kommune var først ute med å ta i bruk Helseplattformen i mai 2022. Den innledende opplæringa ble preget av flere feil, både i manglende brukerveiledninger, rutiner og i funksjonalitet i systemet, for eksempel når det gjelder e-meldinger. Legemiddelsamstemming har også vært et krevende område.  De utfordringene Helseplattformen har hatt i oppstartsfasen, har gjort det første året mer krevende enn forutsatt for Trondheim kommune. 

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden juni-september 2023. Siden den gang har det skjedd forbedringer, og mer opplæring er gjennomført. Flere tjenesteområder har gitt tilbakemelding på at  arbeidsprosesser nå gir gevinst i hverdagen, de bruker mindre tid på å etterspørre informasjon, journalen er oppdatert og informasjonen er tilgjengelig.
- Likevel har vi fortsatt en vei å gå for at alle ansatte skal oppleve Helseplattformen som en brukervennlig løsning, sier Dehli. 

I 2024 vil det fortsatt være fokus på kompetanseheving for alle tjenesteområdene. Det er i tillegg satt igang en systematisk gjennomgang av de viktigste rapportene til hvert tjenesteområde. Sammen med opplæring skal dette trygge tjenestene i bruk av rapporter og styringsdata.
- Brukergrensesnittet i Helseplattformen må også forbedres for at ansatte skal oppleve en enklere arbeidshverdag, sier Dehli.

Hun har tro på at de tiltakene som settes inn vil ha positiv effekt og bidra til å trygge ansatte i bruk av løsningen.

Undersøkelsen blir lagt fram for formannskapet 13.februar.

Saksframlegg og rapport 

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?