Innovasjon i solhovedstaden

“Kom dokker videre?” Korridorene på Charlottenlund ungdomsskole var full av ivrige elever etter offentliggjøringen av årets skolefinalister. I to dager hadde skolens 150 åttendeklassinger deltatt på innovasjonscamp for å finne løsninger på samfunnsutfordringer.

Sist oppdatert: 24.04.2024

Elevene bak ideen Go social, fotografert sittende i trappa i fellesområdet på skolen med plakaten og presentasjonen av idéen de hadde utviklet i Innovasjonscampen.
En av elevgruppene presenterer idéen sin Go social. Fra venstre bak: Maren Høiseth Brandslet og Karen Kvål Størseth. Foran fra venstre: Robin Reinskou Skaalvik, Runa Anholt Bilas og Amalie Matheson Bones.

Det er jo kaos, men det er kaos under kontroll, sier avdelingsleder Hanne Kvam begeistret.

Innovasjonscamp handler om kreativitet, idéutvikling og skaperglede. Programmet arrangeres årlig i grunnskolen i Trondheim, og er i regi av den ideelle organisasjonen Ungt Entreprenørskap. 

Portrett av gruppa som har utviklet appen Go social. Fra venstre: Maren Høiseth Brandslet, Amalie Matheson Bones, Karen Kvål Størseth, Runa Anholt Bilas og Robin Reinskou Skaalvik.
I storbyer kan det være vanskelig å finne seg et fellesskap, venner og noen å være sammen med på fritida. Det ville vi gjøre noe med, forteller gruppa som har utviklet appen Go social. Fra venstre: Maren Høiseth Brandslet, Amalie Matheson Bones, Karen Kvål Størseth, Runa Anholt Bilas og Robin Reinskou Skaalvik.

Blant idéene som ble klekket ut i løpet av innovasjonscampen på Charlottenlund, var appen Go social. Den skal bidra til å skape fellesskap og redusere ensomhet gjennom å gjøre det enklere å finne og delta på sosiale fritidsaktiviteter.

Appen gir en oversikt over alt du kan gjøre i Trondheim. Både gratis aktiviteter og ting som koster penger. Du kan også legge inn fritidsaktiviteter selv, slik at andre kan bli med. Sånn blir du kjent med andre, får nye venner, og møter andre som har samme interesser som deg, forteller elevene. 

Innovasjonscampen har gitt elevene flere erfaringer, både om gruppearbeid og idéutvikling.

Det viktigste jeg har lært er at man ikke bare kan tenke på sin egen idé, men at man også må høre på de andre sine, sier Runa. - Ja, og at man må tenke utenfor rammene, supplerer Amalie.

Portrett av avdelingsleder Kvam, sittende i ei trapp på skolen, mens en elevgruppe snakker med hverandre i bakgrunnen.
Avdelingsleder Kvam ser flere fordeler med å bruke innovasjonscamp som del av undervisningen.

Jeg håper elevene tar med seg gleden av å jobbe kreativt. Det vil vi gjerne at de gjør mer av i timene også. Og så håper jeg at de tar med seg nye vennskap fra disse dagene, for gruppene er jo satt sammen etter interesser, ikke vennegrupper, forteller Kvam.

Elevene var delt inn i grupper på seks, og fordelt i fire seksjoner. Etter presentasjonene valgte juryen ut en finalist fra hver seksjon. De fire gruppene som kom videre, fikk presentere sine idéer i skolefinalen, som ble gjennomført samme dag. Fra seksjonen til Go social var det Sun-Charge som stakk av med finaleplassen.

Gruppa bak ideen Sun-Charge, sittende i klasserommet med modellen av ideen sin.
Vi kom videre! Johanne Strand-Hansen og Julie Munkvold (foran) feirer seieren. Fra venstre bak sitter Vilde Haaland, Hanna Brede Eilertsen og Mina Maria Kjevik. Idéen deres er å utvikle solcelledrevne ladestasjoner for el-sykler.

Etterpå skal juryen kåre vinneren på Charlottenlund ungdomsskole. Premien er selve gullbilletten - å komme videre til superfinalen, 30. april. Her skal vinnerlag fra alle skolene i Trondheim konkurrere mot hverandre.

Portrett av Stein Sæther fra Ungt Entreprenørskap som lytter til den ivrige diskusjonen blant medlemmene i juryen.
Stein Sæther fra Ungt Entreprenørskap lytter til den ivrige diskusjonen blant medlemmene i juryen.

Å velge en vinner viser seg å være utfordrende.

- Klarer vi å velge? Det er helt umulig, utbryter ett av jurymedlemmene kort tid etter at de har begynt oppsummeringen av dagen.

Smilende juryemedlemmer sittende rundt et bord.
To av juryens medlemmer, Sonja Skjetne og Hedda Ulleberg. Begge går Entreprenørskapslinja på Thora Storm videregående. Elever fra entreprenørskapslinja bidro også som rådgivere for elevene underveis i idéutviklingen.

Jurymedlemmene har hver sine favoritter. 

- Jeg tror denne ville skilt seg ut i superfinalen. De er veldig motiverte! Storkoser seg under presentasjonen, sier en. - Så var det den tekniske prototypen, den var avansert, sier en annen.

I hvilken grad idéen er innovativ og gjennomførbar, er et viktig kriterium. Om det er nok sol i Trondheim til at en av idéene kan funke i praksis, kommer opp til diskusjon. 

- Husk at vi er solhovedstaden så langt i år, vi har mye lys, påpeker ett av medlemmene.

Etter litt diskusjon stemmer alle i juryen på sine to favoritter. Den som får flest stemmer, blir kåret til vinner. Så er det bare å gjøre seg klare til å dele ut gullbilletten.

Bilde av masse elever og juryen foran scenen på skolen.
Juryen varmer opp publikum før annonseringen av vinneren på Charlottenlund.

Alle elevene på åttende trinn er samlet for å få med seg hvem som stikker av med seieren. Og vinneren ble (trommevirvel): Gruppa Chalyd! Chalyd har funnet en ny fornybar energikilde, nemlig lydbølger. Det er en boks som fungerer som et menneskeøre. Den kan brukes til å samle lyd fra lyd-intense steder, slik som på flyplasser eller konserter. Lyden skal brukes til å generere strøm.

Juryens begrunnelse: “Løsningen var meget innovativ, kreativ og smart. Rett og slett genial! Dette er noe helt nytt som kan bli en realitet i fremtiden."

Bilde fra scenen der vinnergruppa mottar gullbilletten fra en i juryen.
Vinnergruppa på Charlottenlund mottar gullbilletten! Fra venstre: Essey Asefaw Embaye, Anna Strand, Johan Bjørnstad Evjen. Fraværende: Helle Vårum. I bakgrunnen står med-prosjektleder for Trondheimscampene, Eva Forbord. Til høyre står jurymedlem Amund Ljosdal fra Thora Storm videregående skole. 

Nå gjenstår det å se om det er Chalyd som stikker av med tittelen som vinner av årets Innovasjonscamp i Trondheim, 30. april.

Oppvekst og utdanning

Bærekraft

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward