Det viktigste er å bli sett

Tidligere i år gikk ansatte i kommunen ut på gata for å spørre folk direkte hva som er viktig for å ha en god psykisk helse. Trondhjemmerne var ganske samstemte i svarene sine.

Sist oppdatert: 16.04.2021

Bilde av vernepleier Yvonne Bøkseth på Nordre foran plakat hvor det står Ka meine du?
Vernepleier Yvonne Bøkseth var en av flere ansatte som trakk ut på Nordre for å høre hva byens befolkning mener om psykisk helse.

Deler av delmål 3.4 under bærekraftsmål 3 går ut på å fremme mental helse og livskvalitet. Delmål 3.5 handler om å styrke forebygging og behandling av misbruk, blant annet av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol.

Viviann Sandberg Larsen er kommunepsykolog, russpesialist og ansatt ved kommunens enhet for psykisk helse og rus. Bakgrunnen for at hun sammen med flere andre gikk ut på gata tidligere i år for å snakke med byens befolkning var et ønske om å utvikle tilbudet innen psykisk helse og rus, sammen med folket.

Nærbilde av Viviann Sandberg Larsen

Trondhjemmerne stilte villig opp

De fikk snakket med godt over 100 mennesker de dagene de dro ut for å snakke med folk. 79 ble intervjuet hvor den yngste var 14 år og den eldste 90 år. Akkurat nå jobber Larsen med å analysere informasjonen de mottok. Alle svarte på de samme fire spørsmålene og så langt har Larsen notert seg følgende.

Hva er med på skape god psykisk helse hos folk, altså hva gjør at folk holder seg psykisk friske?

Noe av det som Trondhjemmerne oftest (hele tre av fire) trakk frem som forutsetninger for god psykisk helse, var det å ha et sosialt nettverk, venner og familie. I tillegg var det å ha en jobb, eller meningsfull aktivitet i hverdagen, av stor betydning. Flere trakk også fram det å bruke naturen eller ha en tilhørighet i en menighet eller en forening, som viktig.

Bilde av mange eldre bakfra som trener ute i naturen

Hvis folk blir syke eller får rusproblemer - mener du at det er noe de burde gjøre selv? Hva da?

Omtrent 2 av 3 trondhjemmere mener at det man kan gjøre selv er å ta ansvar for egne valg og sine egne handlinger. Man har selv ansvar for å be om eller oppsøke hjelp og man må slutte å bagatellisere. Det er også viktig at man er motivert.

Hvis du eller noen som du kjenner skulle oppleve å bli psykisk syk eller utvikle rusproblemer - hva mener du kunne vært god hjelp?

Trondhjemmerne (to av tre) mener at kommunen må satse mer på lavterskeltilbud som er gratis, åpne og tilgjengelige for alle som trenger det. Disse tilbudene bør være godt kjent blant folk, og drives av det offentlige. Man må få hjelp raskt, uten venteliste, for å snakke med noen.

Hvordan burde man kunne få hjelp?

Vi ble positivt overrasket over at halvparten ville gått til fastlegen først om de har behov for hjelp. Dette sier noe om fastlegenes tillit og tilgjengelighet. Omtrent like mange sa at de ville begynt med å søke på nettet for å finne hjelp. Både chat og telefon direkte til tilbud, ble også nevnt. Mange av de yngste mente at det burde være mulig å chatte med folk i kommunen, i stedet for å ringe, for å få hjelp.

I analysen av materialet har vi blitt oppmerksomme på at det er en del verdier som ligger under det som trondhjemmerne formidler. Åpenhet og ærlighet var verdier som oftest ble nevnt (en av tre nevnte dette). En av fire nevnte normalisering og å unngå stigma som viktig for psykisk helse. Omsorg, medmenneskelighet og tilhørighet var andre verdier som ble trukket frem av flere

Ønsker å starte et innbyggerpanel

Vi fikk også rekruttert en del navn til innbyggerpanelet som vi ønsker å danne. Mot slutten av dagen hadde vi over 30 navn på lista over innbyggere som har takket ja til at vi kan kontakte dem igjen. Så langt har det vært utfordrende å møte så mange fysisk, men vi planlegger å få det til over sommeren.

Bilde av bærekraftsmål 3. God helse

Hvorfor jobber vi for å nå bærekraftsmål 3?

Psykiske lidelser og rusproblemer koster samfunnet store ressurser årlig, både i form av sykefravær og behandling. Men de menneskelige omkostningene er de største! Mellom 1 av 5 og 1 av 4 vil oppleve symptomer på angst, depresjon eller ruslidelser i løpet av livet. Vi vet at det er mange faktorer som virker inn på psykisk helse, ikke bare hvilke helsetjenestetilbud vi har. Både det å ha venner og familie, tilhørighet og å kunne bruke naturen og bidra i samfunnet, er faktorer som påvirker hvordan vi har det. Å kunne komme seg rundt på egen hånd slik at man kan være aktiv, og hvilken økonomi vi har, om lønna holder til neste lønnsutbetaling, har også en betydning. Å ha dette på plass, kan virke forebyggende og helende. Men når problemer først oppstår, er det viktig at vi kommer raskt til med hjelp! Riktig, lett tilgjengelig og tilpasset hjelp når man trenger det, forebygger utvikling av mer alvorlig problematikk. Det er en bærekraftig måte å jobbe med psykiske plager og rusproblematikk på når ressursene er begrenset og forekomsten av psykiske plager øker.

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward