FN har målt hvor bærekraftig Trondheim er

Sammen med ni andre norske byer, og cirka 200 byer rundt om i verden, har vi blitt målt på hvor bærekraftig vi faktisk er, og nå har vi fått resultatene!

Sist oppdatert: 23.01.2024

En gul kloss med logoen til bærekraftsmål 11, ligger i et blomsterbed langs en gate på Bakklandet.
Trondheim er av de første byene i landet som har blitt målt på bærekraft i Norge. Du har kanskje sett disse bærekraftsklossene på kommunenes sosiale medier? Foto: Glen Musk

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, både nasjonalt og internasjonalt.

- Når jeg ser barnebarna mine tenker jeg på hva jeg skal si når de en gang spør om hva jeg visste, og hva jeg gjorde med det jeg visste. Hva gjorde jeg på min vakt? Denne FN-evalueringen er med på å veilede oss i arbeidet med bærekraftsmålene, som vi og verden sårt trenger å nå innen 2030. Hvis vi ikke lykkes med dette arbeidet vil vi etterlate oss en verden som ikke er bærekraftig for neste generasjon. Det kan vi ikke tillate oss, sier kommunedirektør Morten Wolden.

Morten Wolden

Kommunedirektør Morten Wolden mener FN-undersøkelsen og resultatene er veldig viktig i arbeidet med bærekraftsmålene. Han ønsker å etterlate en bærekraftig verden til neste generasjon. Foto: Carl-Erik Erikssen.

17 FN-organer har utviklet nøkkelindikatorer, eller Key Performance Indicators (KPI), og laget en standard for å måle bærekraft i verdens byer. Ti norske byer har så langt blitt evaluert. Mange internasjonale og norske byer venter fortsatt på å få sin evaluering.

Byene har blitt målt på områder innen miljø, økonomi og samfunn, som for eksempel transport, helse, utdanning, luftkvalitet, kultur, energi, vann og avløp.

Her kan vi bli bedre

Innbyggerne i Trondheim bruker mye strøm, vann og bil sammenlignet med byer i andre land. Det er relativt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn målt i timelønn (uavhengig av sektor). Forskjellene kan skyldes at arbeidslivet er kjønnsdelt, slik at sektorer der lønnsnivået er lavere domineres av kvinner.

Her er vi gode

Trondheims innbyggere og bedrifter har god tilgang på teknologi og på ren energi. Samtidig har byen mye å gå på når det gjelder å bruke teknologi til å prioritere smartere. Dette handler om automatiske systemer for å overvåke trafikken, vannet, strømmen også videre.

Her er vi svært gode

Trondheim får en bekreftelse på at vi er en teknologi- og kunnskapsby. Det utvikles mange innovative løsninger og skapes nye bedrifter i byen.

Jevnt over skårer selvsagt norske kommuner godt, sammenlignet med de fleste byer i verden. Norge er (fortsatt) et godt land å bo i.

Her kan du sjekke resultatene til Trondheim.

Her kan du sjekke resultatene til de andre norske byene.

Her har du en forklaring og oversikt over FNs bærekraftsmål

Bærekraft

Fant du det du lette etter?