Trondheim skal gjøre Europa energipositiv

Trondheim skal finne løsninger som gjør hele verden mer bærekraftig. Svulstig? Ja. Ambisiøst? Ja. Umulig? Nei, faktisk ikke.

Sist oppdatert: 07.06.2021

Bilde av +CityxChangelogoen og bærekraftsmål 7, ren energi til alle.

Da Trondheim fikk status som smartby i 2018, fikk prosjektet positive CityxChange, med Trondheim og NTNU i spissen, 192 millioner kroner av EU for å gjøre din fremtid mer bærekraftig. Sammen med Limerick i Irland er Trondheim en europeisk foregangsby og sammen skal de to byene vise vei i dette femårige innovasjonsprosjektet.

En tillitserklæring

Sammen med partnere som blant andre NTNU, Statkraft varme, Trønderenergi, Powel, ABB, FourC, og Kjeldsberg, skal kommunen komme frem til, og prøve ut nye måter å få ned energiforbruket vårt på. Dette er hva Positive CityxChange handler om.

Det er rett og slett en tillitserklæring Limerick og Trondheim har fått fra EU, sier fyrtårnsbykoordinator Silja Rønningsen.

Bilde av Bakklandet tatt fra lufta

I 2050 vil 80 prosent av verdens befolkning bo i byer. Derfor er det viktig at foregangsbyene kommer frem til løsninger som revolusjonerer måten vi produserer og bruker energi på. Løsningene skal brukes i hele Europa og målet er et energipositivt kontinent. Det betyr at Europa bruker mindre strøm enn det produserer.

Kommuner, både i Norge og resten av verden, er nødt til å kutte utslipp og redusere energibruk. Løsningen blir å komme opp med smarte løsninger ved hjelp av ny teknologi og måter å jobbe og samarbeide på. Nye løsninger kan gjøre det mulig å bruke mindre energi som igjen vil gjøre det lettere å oppnå målet om energipositive bydeler. Etter hvert er håpet å oppnå energipositive byer, land og kontinenter.

Bli din egen strømprodusent

I dag står bygg for 40 prosent av verdens samlede energiforbruk. I fremtiden vil det lønne seg å bygge hus som kan produsere fornybar energi i stedet for å bygge hus som sløser med energien. Våren 2019 stod Powerhouse ferdig på Brattøra i Trondheim. De er nå med i et prøveprosjekt hvor de får selge strøm videre til nabobyggene og med det forhåpentligvis bidra til å skape en energipositiv bydel. Men, for å få til det trenger de blant annet dispensasjoner fra nasjonalt lovverk.

Det er nærmere bestemt ikke bare å selge strøm videre hvis du har lagt solceller på taket og produserer mer strøm enn du selv trenger. I dag har ikke bedrifter og privatpersoner uten såkalt omsetningskonsesjon lov til å selge egenprodusert strøm videre til naboer og andre bedrifter gjennom strømnettet.

Derfor jobber ansatte i Trondheim kommune sammen med blant andre Trønderenergi, Powel og Tensio for å påvirke både nasjonale myndigheter og EU for å få endret regelverket som bestemmer hvordan strøm distribueres.

- Det regelverket har gått ut på dato, sier prosjektleder i kommunedirektørens fagstab i Trondheim kommune, Marit Myrstad.

Bilde av taket på et bolighus som er dekket av solceller. En pappa hjelper et barn opp stigen til taket.

Målet for Trondheim og Limerick er å bidra til mer bærekraftige bysamfunn gjennom satsing på grønne energiløsninger, og at det skal produseres mer fornybar energi enn det brukes. Det betyr også at alle, i fremtiden, kan bli strømprodusenter.

+CityxChange og delmålene under bærekraftsmål 7

Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris.

7.1) Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris.

Innen 2030 øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig.

7.2) Innen 2030 øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig.

Innen 2030 styrke det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forskning og teknologi på området ren energi, inkludert fornybar energi, energieffektivisering og avansert og renere teknologi for fossilt brensel, og fremme investeringer i energiinfrastruktur og teknologi for ren energi.

7.a) Innen 2030 styrke det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forskning og teknologi på området ren energi, inkludert fornybar energi, energieffektivisering og avansert og renere teknologi for fossilt brensel, og fremme investeringer i energiinfrastruktur og teknologi for ren energi.

Bærekraft

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward