Egen energisentral skal optimaliserer energiforbruket på Nidarvoll

I 2023 skal nye Nidarvoll- og Sunnland skole stå ferdig. Det skal også et helt nytt rehabiliteringssenter og en flerbrukshall. Felles for disse er at de får et felles energisystem.

Sist oppdatert: 29.01.2021

Digital illustrasjon av hvordan nye Nidarvoll- og Sunnland skole med flerbrukshall skal se ut.

For å ivareta mål i kommunens energi- og klimahandlingsplan og inspirert av prosjekter som blant andre +CityxChange, skal energibruken optimaliseres og byggene vil dele strøm og varme med hverandre. En felles energisentral kobles mot et termisk batteri, (forhåpentligvis) fjernvarmenettet og solcellene på taket. Dermed lages det et lokalt nærvarmenett byggene imellom som igjen vil reguleres av energisentralen.

Kan spare mye

I tillegg til en godt isolert bygningskropp og svært energieffektive tekniske installasjoner, vil dette energisystemet gjøre at byggene sparer strøm og varme tilsvarende energibehovet til 230 norske eneboliger årlig.

Det nye rehabiliteringssenteret på tegnebrettet

Energisentralen lages slik at andre nybygg i området kan koble seg på når de skal bygges etter hvert. Det er Trondheim eiendom som eier prosjektet og utvikler løsningene sammen med Skanska, som også står for teknologileveransene.

Støtte fra Enova

Prosjektet støttes blant annet av Enova som bidrar med rundt 17 millioner kroner. Enova velger å støtte prosjektet blant annet på grunn av de teknologiske innovasjonene, den nye systemløsningen og det at energisystemet er felles for flere bygg.

Å dele kunnskap

Kunnskapsformidling er viktig i dette prosjektet. Andre byggherrer (både offentlige og private) vil derfor få tilgang til- og kunne dra nytte av kunnskapen, og leverandørene vil ta med seg kunnskapen inn i sine nettverk og fremtidige prosjekter. For nettselskapet og fjernvarmeselskapet kan energisystemløsningene som nå bygges, bidra til økt forståelse av samspillet mellom termisk varme og elektrisk energi i fremtidens energisystem.

I etterkant av prosjektet vil kunnskapen formidles gjennom undervisning, faglige og vitenskapelige artikler, foredrag, befaringer og demonstrasjon av hvordan løsningene fungerer i praktisk drift. Sluttrapporten fra prosjektet vil gjøres offentlig tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward