Trondheim i front for å endre EUs energiregelverk

Trondheim i front for å endre EUs energiregelverk

Dagens regelverk for energiforsyning er komplisert og uegnet til å fremme energismarte byer og et grønt skifte. Trondheim kommune i samarbeid med NTNU og Powel har derfor påpekt dette overfor EU - og blitt invitert til bidra til hvordan et endret og bedre regelverk skal se ut.

Bilde av Marit Myrstad og Klaus Livik foran Powerhouse på Brattøra i Trondheim
Det er det EU-finansierte prosjektet +CityxChange som har avdekket manglene i regelverket. Klaus Livik fra Powel og Marit Myrstad fra Trondheim kommune jobber sammen med NTNU for å få til en endring.

Miljøet i Trondheim har identifisert 11 svakheter i hvordan energiforsyning reguleres. Dette er svakheter som bør fjernes om Trondheim som by skal lykkes i et grønt skifte. Trondheimsmiljøet inviterer norske og europeiske fagmiljøer til å bli med på laget for å foreslå oppdaterte reguleringer.

“Lykkes vi med dette vil vi oppnå nye grønne arbeidsplasser som igjen bringer oss nærmere det grønne skiftet”, sier prosjektleder i Trondheim kommune, Marit Myrstad.

Dagens regulering er nemlig mer et hinder enn en mulighet til å oppnå energipositive bydeler og klimanøytrale byer.

Det er viktig at både lokale og europeiske prosjekter er med i dette samarbeidet. Lokale eksperter vet hvor skoen trykker i egne byer, mens EU kan dra de store linjene.

Bakgrunn

Det er det EU-finansierte prosjektet +CityxChange som er årsaken til at trioen nå henvender seg til EU. Prosjektet har utviklet nye og smarte løsninger for hvordan man kan bruke energi smartere. En av de store hindringene for å sette løsningen ut i live er regelverket.

Byer trenger et oppdatert regelverk tilpasset målene om å oppfylle Europas klima- og energiambisjoner. Trioen fra Trondheim har derfor kommet med et forslag om å lage et rammeverk innenfor regulering basert på ambisjonene om få til energipositive bydeler og distrikter og klimanøytrale byer. “Tiltakene er basert på erfaringene fra +CityxChange-prosjekter både i Norge og Europa”, sier koordinator for +CityxChange og professor ved NTNU, Annemie Wyckmans.

Portrettbilde av Annemie Wyckmans

I Trondheim ønsker man at Powerhouse skal kunne selge strøm de ikke bruker, videre til nabobyggene. Det er per i dag ikke lov.

Behovene har endret seg

Forsyning og bruk av energi i Europa er midt i et skifte. Innbyggerne stiller nye krav til effektiv bruk av elbil-lading, egen strømproduksjon, energilagring i batterier og smarte hus. Dette tar byene på alvor, men møter et regelverk som ikke henger med i svingene.

Teknologiutviklingen innen energi går raskt og mobilitet,digitalisering og sosial innovasjon gjør det mulig å se på alternative former for å få framtidens byer til å bli klimanøytrale.

EU stiller seg svært positiv til forslaget og aktuelle departementer i EU-kommisjonen har takket ja til initiativet fra Trondheim. Initiativet vil bli en del av den europeiske markedsplassen der flere tusen eksperter samarbeider, og mange av dem vil ta del i dette arbeidet.

“Målet med et oppdatert regelverk er å møte fremtidens krav til det grønne skiftet og gjøre det mulig for både næringslivet og forsknings- og utviklingsmiljøene til å ligge i front”, sier sjefsstrateg i Powel, Klaus Livik.

Sist oppdatert: 19.11.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward