Veien til bærekraftige samfunn

Trondheim kommune har gjennom prosjektet +CityxChange laget en fremgangsmåte for kommuner som ønsker å skape smartere og mer bærekraftige samfunn.

Sist oppdatert: 09.02.2021

Forsiden på rapporten veien til bærekraftige samfunn.

I denne oversikten finner du både et rammeverk for bærekraftig samfunnsutvikling, metodikk for innbyggerinvolvering og verktøy som du kan bruke underveis.

Bold City Vision, som rammeverket heter på engelsk, ble utviklet i +CityxChange-prosjektet og er et rammeverk som hjelper politikere og beslutningstakere med å identifisere og adressere muligheter for smartere og mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Rammeverket kobler lokal politikk, innbyggerdrevet innovasjon og forretningsutvikling til de globale bærekraftsmålene.

Her kan du lese hele rapporten.

A03-P1-EPI006