Vi spurte innbyggerne om pandemien, og slik svarte de

Trondheim kommune ville gi innbyggerne mulighet til å gi oss tilbakemelding på vår håndtering av korona-perioden. Derfor sendte vi SMS til alle over 18 år i kommunen med lenke til et spørreskjema. Her er et sammendrag av innbyggernes reaksjoner.

Sist oppdatert: 07.06.2022

Foto av helsepersonell som setter korona-vaksine
Trondheim kommune fikk inn over 15 000 svar på vår spørreundersøkelse om vår pandemi-håndtering.

Vi fikk inn over 15 000 svar på undersøkelsen, og takker alle som tok seg tid til å være med. Svarene skal vi bruke til å jobbe videre med våre beredskaps- og kommunikasjonsplaner og på den måten være enda bedre rustet for det som måtte komme i fremtiden.

Vaksineprogrammet

I undersøkelsen spurte vi om hvor fornøyd folk var med måten Trondheim kommune gjennomførte vaksineprogrammet på. I skjemaet kunne folk svare på en skala fra en til seks, hvor fem var svært fornøyd og 1 var svært lite fornøyd. Her svarte hele 71,4 prosent at de sier seg svært fornøyd med Trondheim kommunes opplegg for vaksinering. Samlet sett gir byens innbyggere Trondheim kommune en score på 5,47 av seks når det gjelder opplegget for vaksinasjon.

Koronatestingen

Fra oktober 2021 etablerte Trondheim kommune et nytt digitalt system for påmelding til koronatest. Vi spurte hva folk synes om dette systemet. Nesten halvparten av de vel 15 000 som svarte mener det fungerte svært godt, 25,8 prosent karakteriserer systemet som nokså godt. Bare 0,7 prosent mener dette systemet fungerte svært dårlig.

Informasjonen fra kommunen

Under pandemien var det et stort behov for å informere befolkningen om blant annet smittevernsregler, lokale og nasjonale forskrifter, tiltak og anbefalinger. Fra Trondheim kommunes side ble slik informasjon publisert på våre egne nettsider, i pressemeldinger og gjennom lokale og nasjonale medier.

Undersøkelsen viser at de fleste hentet sin informasjon fra nasjonale medier (70,8 prosent). I vår undersøkelse kunne innbyggerne oppgi flere kilder til informasjon. 50,1 prosent svarte at de også hentet informasjon fra lokale medier og fra kommunens nettsider (44,6 prosent).

De som brukte kommunens nettsider for å holde seg oppdatert svarte at det viktigste på disse sidene var informasjon om tiltak og begrensninger i Trondheim (64,3%), informasjon om vaksiner og bestilling av vaksiner (62,1%), pressemeldinger og pressekonferanser fra kommunen (32,5%), informasjon fra nasjonale myndigheter (31,8%) og statistikk over antall smittede (18,6%).

Scorer godt på troverdighet

Vi spurte også om i hvor stor grad innbyggerne oppfattet informasjonen fra kommunen som troverdig. 60,1 prosent sier de i stor grad fant denne informasjonen troverdig. Samlet ga svarene en score på 4,5 av fem på troverdighet. Vi spurte også om hvor oppdatert innbyggerne synes kommunens informasjon var under pandemien. På dette spørsmålet svarte 44,9 prosent at informasjonen var oppdatert i svært stor grad. Samlet ga svarene om graden av oppdatert informasjon en score på 4,3 på en skala til fem.

Alt i alt

Ett av spørsmålene vi stilte var: Alt i alt, hvor fornøyd er du med informasjonen fra Trondheim kommune under pandemien. 30,1 prosent sier seg svært fornøyd, mens 1,8 prosent er svært lite fornøyd. Svarene gir et gjennomsnitt på 4,84 av 6 og 89,5 prosent av innbyggerne ga «karakteren» fire eller høyere på dette spørsmålet.

Korona

Fant du det du lette etter?