Samarbeider for å bli bedre på helseinnovasjon

Trondheim har et komplett økosystem for helseteknologi og er spesielt sterk på ultralyd, mikroelektronikk, sensorikk og dataprosessering. Nå etableres Innovasjonsarena Helse som er et samarbeid mellom næringsliv, forskning og offentlig sektor.

Sist oppdatert: 18.12.2023

To menn og en kvinne som er glade.
Viktige samarbeidspartnere i nytt prosjekt om helseinnovasjon.

Bak satsingen står Trondheim Tech Port, NTNU Helse, SINTEF Helse, St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge, Helseplattformen, private helseteknologiselskap, Trondheim kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Fagråd Helseteknologi og flere andre ledende institusjoner og aktører innen helsesektoren. Partnerskapet er et non-profit AS.

Selv om Trondheim er gode på blant annet ultralyd og sensorikk, er det behov for å realisere mer av helseinnovasjonspotensialet for å imøtekomme en økende aldrende befolkning - og det haster.

Målet med Innovasjonsarena Helse er å utløse mer innovasjonspotensial innen helseteknologi med sikte på å skape en mer bærekraftig helsetjeneste i Norge. Dette innebærer å legge til rette for bedre samarbeid og tett koordinering mellom ulike aktører innen helse, næringsliv, forskning og offentlig sektor.Så langt er det bevilget syv millioner kroner fra satsinga fra Innovasjon Norge, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Helse Midt-Norge til satsinga. 

Prosjektet har flere mål:

  • Mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i Norge.
  • Øke verdiskapingen fra en større og sterkere helsenæring.
  • Stimulere nyskaping og forskning innen helse.
  • Fremme et økende antall oppstartsselskaper innen helseteknologi som etableres og vokser i Trøndelag.
  • Posisjonere Trøndelag sterkere for investeringskapital innen helseteknologi.

Oppstart januar 2024

Innovasjonsarena Helse starter allerede i januar i Dybdahlsgården. Flere ledende helseteknologiselskaper som VitalThings, Bulbitech, Nordiq Products, reStatus og NaDeNo har allerede sluttet seg til prosjektet. Innovasjonsarena Helse ønsker å åpne dørene for enda flere aktører og legge til rette for et nært samarbeidsmiljø med representasjon fra forskning, offentlig sektor, investorer og støtteapparat. Ingenting er hogd i stein, men vi ser på muligheten for å flytte inn i Teknostallen midt i hjertet av Innovasjonsdistriktet om en to års tid.

I løpet av det første året planlegges det å få følgende på plass:

  • Arbeidsplasser i felles innovasjonsmiljø
  • Et sentralt kontaktpunkt for helseinnovasjon i Trøndelag.
  • En oversikt over helseteknologi-aktører.
  • Økt kompetanse gjennom erfaringsdeling.
  • Uformelle og formelle møteplasser.

Innovasjonsarena Helse er opprettet som et heleid AS under Trondheim Tech Port.

Prosjektgruppa

Marius Widerøe, NTNU Helse
Øystein Risa, SINTEF Helse
Kari Mette Elden, Trondheim kommune
Lisbet Slettahjell, Trondheim kommune
Elisabeth J Rørvik, Trøndelag fylkeskommune
Trond Nordby, Fagråd Helseteknologi
Siri Ann Mauseth, St. Olavs Hospital
Hilde Berg Karlsen, Helseplattformen
Marit Skyrud, Helse Midt-Norge

Arbeidsutvalg

Alexandra Bech Gjørv, SINTEF
Toril Hernes, NTNU
Stig Slørdahl, Helse Midt-Norge
Wenche Dehli, Trondheim kommune
Kristian Dahlberg Hauge, Trondheim kommune
Bård Benum, VitalThings
Tomm Christian Martinsen, St. Olavs hospital‍

Mer informasjon om den politiske saken

Næring, miljø og samferdsel

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?