Trondheim skal bli mer sirkulær

Trondheim skal bli et grønnere og mer sirkulært samfunn. Skal vi få til det, trenger vi kunnskap om hvilke næringer som kan bli mer sirkulære, og hvilke ressurser og materialstrømmer vi bør satse på.

Sist oppdatert: 26.09.2023

Oversiktsbilde av Trondheim tatt fra lufta. Vi ser fra Elgeseter bru og inn mot sentrum.
En grønn by som bruker om igjen så mye som mulig. Det er fremtidens Trondheim.

Nå har PwC hjulpet oss med å gjennomføre en analyse som undersøkte nettopp dette.

Hva kan vi oppnå i byen vår?

Utredningen baserte seg på tilgjengelige åpne data, intervjuer og innspillsmøte med et utvalg næringsaktører, og resultatet har blitt til Trondheims sirkulære potensial. Kunnskapsgrunnlaget er delt i to deler.

  • En samfunnsøkonomisk analyse av byens 16 største næringer, der særlig fire skilte seg ut med stort sirkulært potensial; bygg- og anleggsnæringen, industrien, elektrisitet, vann, avløp og renovasjon, samt transport og lagring.
  • En materialstrømsanalyse av bygg- og anleggsnæringen.

Målet med materialstrømsanalysen er å få innsikt i hvordan naturressurser og energi brukes i ulike ledd av verdikjedene for bygg og anlegg, og finne ut hvor potensialet for sirkularitet er størst.

Seks områder med stort potensial

Materialstrømsanalysen av bygg- og anleggsnæringen avdekker særlig seks områder med stort potensial for sirkularitet og ombruk: Overskuddsmasser, flygeaske (fra avfallsforbrenning), asfalt, betong og tegl, trevirke og energi. Her beskrives den enkelte materialstrøm, og hvordan den kan nyttiggjøres. I tillegg beskrives utfordringer som må løses før strømmene kan bli sirkulære. Her er det rom for innovasjon og nytenkning.

Samarbeid - et suksesskriterium

Skal vi nå målet om å bli grønnere og mer sirkulære, må vi samarbeide på tvers av verdikjedene. Først da kan vi løse utfordringene og fjerne flaskehalsene for å få mer sirkulære materialstrømmer. Andre suksesskriterier PwC har identifisert er tilgjengeliggjøring av data, gode logistikkløsninger og kompetanseheving.

Næring, miljø og samferdsel

Bærekraft

Fant du det du lette etter?