Nyhetsbrev SLT 2016

Nyhetsbrev SLT 2016

Mai-dagene 2016

Både natt til 1. mai og natt til 17. mai ble avviklet uten større utfordringer i 2016.

Det ble lagt ned et betydelig arbeid i forkant for å sikre at de unge som deltar på uorganiserte treffsteder rundt om i byen kunne oppholde seg der uten å bli utsatt for overgrep. Det vil bli sendt ut en egen kortversjon og oppsummering av maidagene til heltidspolitikere og ledergruppen så snart alle tilbakerapporteringene foreligger. Det er også verdt å merke seg at utenbys ungdom utgjør en stor andel av de mengdene som samler seg på Festningen disse to dager.

Forebygge Radikalisering og Voldelig ekstremisme
I april 2015 kom regjeringens Veileder for forebygging av Radikalisering og Voldelig ekstremisme. Denne nasjonale veileder har vært etterspurt en tid, og det er særdeles hyggelig at det her ligger en lenke til den Veileder som Trondheim kommune i samarbeid med politiet, PST, RVTS og Sør Trøndelag fylkeskommune utarbeidet i september 2014. Den nasjonale Veileder er nå den førende, mens den lokale Veileder vil være et supplement som er lokalt tilpasset og hvor ressurspersoner er navngitt.

I april 2015 presenterte Trondheim kommune en Tiltaksplan som ble framlagt for Politirådet. Tiltaksplanen ”Tiltak for inkludering, mestring og opplevelse av tilhørighet”, er en mer detaljert plan enn Veilederen.

I arbeidet med å forebygge voldelig ekstremisme har Trondheim kommune og RVTS utviklet en mentorordning. Det er håndplukket 6 personer ut fra personlige og faglige kvalifikasjoner som kan gå i dialog med personer og deres familier. Mentorene er gitt opplæring i MI (Motiverende intervju) og vil bli gitt fortløpende faglig oppdatering framover.

Trondheim kommune har mottatt en million kroner i støtte til dette arbeidet fra Justisdepartementet. Midlene er en videreføring av tilsvarende støtte som ble gitt i 2015/16. Dette gjør at vi kan fortsette dette viktige arbeid også i 2016/17. SLT koordinator har frikjøpt en person i full stilling, som skal bistå i arbeidet med voldelig ekstremisme.

Rent uteliv

I samarbeid med Utelivsbransjen i Trondheim, Trondheim kommune og Politiet igangsetter vi et arbeid for å redusere/fjerne illegale rusmidler fra restaurantmiljøene i Trondheim. Initiativet kommer fra bransjen. Det er utarbeidet reklamemateriell og logo, og både ordfører og stasjonssjef sentrum politistasjon har sagt seg villige til å fronte denne satsingen mot media. Det tas sikte på å starte kampanjen i august 2016.

MC-kriminalitet

I løpet av de siste to år har flere kriminelle enprosent MC-klubber forsøkt å etablere seg i regionen. Så langt har de ikke lyktes. Det er grunn til å tro at denne type forsøk på etablering vil fortsette. Samarbeidet mellom Trondheim kommune, kommuner i regionen, politiet og andre relevante samarbeidspartnere er viktig og opprettholde for å unngå flere nyetableringer.

Sist oppdatert: 25.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward