Ungt løft Trondheim

Ungt løft Trondheim

Ungt løft Trondheim er et program som skal bidra til at flere unge i alderen 15-29 i Trondheim kommune er i jobb, utdanning eller opplæring. Programmet gjennomføres i perioden 2024 - 2032.

Ungt utenforskap er en stor utfordring, som har negative konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet.

Målet til programmet Ungt løft Trondheim er at flere unge i alderen 15-29 i Trondheim kommune er i jobb, utdanning eller opplæring.

Ungt løft Trondheim skal samle gode krefter fra frivillig sektor, næringsliv og offentlig sektor for å sikre koordinert innsats for å oppnå et felles mål.

Bidra til programmet

Har dere et planlagt eller igangsatt prosjekt/tilbud som har overlappende mål med programmet?

Eller har du en idé eller forslag til et nytt prosjekt som kan bidra til at flere unge i alderen 15-29 i Trondheim kommune er i jobb, utdanning eller opplæring?

Da vil vi gjerne høre fra dere.

Meld inn ideer eller prosjekt/tilbud til Ungt løft Trondheim

Mer informasjon om programmet

Det er opprettet en egen nettside hvor du kan lese mer om programmet, bakgrunn og prosjekter/tilbud som er knyttet til programmet.

Les mer om programmet på vår nettside

Bakgrunn og organisering

Ungt løft Trondheim er forankret i kommuneplanens samfunnsdel Trondheimsløftet, og bidrar spesielt til realisering av delmål 2.2: "Trondheims innbyggere har tilgang til arbeid og utdanning, og annen verdifull aktivitet i sine liv."

Programmet er organisert under Byrådsavdeling for sosiale tjenester, og programstyret består av ledere fra alle byrådsavdelingene i Trondheim kommune.

Formannskapet ble orientert om den planlagte programetableringen 05.09.2023 og om status og etablering av programmet 07.05.2024:

Kontakt

Liv Riseth - Programleder

Mette Jensen - Programrådgiver

Sist oppdatert: 21.06.2024

Fant du det du lette etter?