Kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge

Kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år.

Foto av det ukrainske flagget
Foto: Mostphotos.

Kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Beskyttelsen kan forlenges.

Kollektiv beskyttelse betyr at UDI ikke skal vurdere behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukraina og deres familiemedlemmer beskyttelse som en gruppe. Dette sikrer at ukrainere raskere får hjelpen.

Personer som kan få kollektiv beskyttelse

Du kan be om å få vurdert søknaden din om beskyttelse på individuelt grunnlag når du ønsker. Når du får kollektiv beskyttelse blir den individuelle søknaden din lagt på vent inntil du eventuelt ber om at den blir behandlet. Vær oppmerksom på at så lenge kollektiv beskyttelse er aktuelt for deg, vil en individuell søknad ikke bli behandlet. Hvis grunnlaget for den kollektive beskyttelsen faller bort, vil du bli informert om at du har rett til å få behandlet søknaden din om beskyttelse på individuelt grunnlag hvis du ønsker det.

Slik kan du dokumentere identiteten din

Norske myndigheter må vite sikkert hvem du er for at du skal få kollektiv beskyttelse.

Du kan dokumentere dette for eksempel med:

 • Passet ditt (biometrisk eller ikke biometrisk pass)
 • Nasjonalt ID-kort fra Ukraina
 • Andre dokumenter, som for eksempel fødselsattest eller utløpt pass

Hvis du ikke har identitetsdokumenter, må politiet gjøre ekstra undersøkelser for å fastslå identiteten din. Hvis du har beskyttelse i Ukraina, må du i tillegg til å identifisere deg vise dokumentasjon som bekrefter at du har opphold for beskyttelse der.

Rettigheter og plikter når du har fått kollektiv beskyttelse

 • Tillatelsen er tidsbegrenset og gis for ett år av gangen i inntil tre år.
 • Du har rett på helsehjelp via offentlige helsetjenester, les mer hos helsenorge.no. Informasjonen er på ukrainsk og russisk.
 • Du har rett til å jobbe i Norge.
 • Barna dine har rett til barnehageplass og skolegang.
 • Hvis du er mellom 18 og 55 år har du rett og plikt til å følge introduksjonsprogram, som blant annet omfatter opplæring i norsk og samfunnsfag. Hvis du er over 55 år, kan du fortsatt ha rett til å delta på introduksjonsprogram, det kan kommunen du blir bosatt i svare på. Du finner informasjon om introduksjonsprogrammet på ulike språk hos IMDI.
 • Familiemedlemmene dine som ikke er omfattet av ordningen for kollektiv beskyttelse kan søke om familieinnvandring til Norge etter vanlige regler.
 • Kollektiv beskyttelse danner ikke grunnlag for permanent opphold de tre første årene, men etter tre år kan du få en midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold.
 • Du har plikt til å fortelle sannheten. Hvis du har gitt oss uriktige opplysninger eller latt være å nevne forhold som har vesentlig betydning for tillatelsen du får, kan du miste tillatelsen din.

Dere får mer informasjon om dette etter hvert.

Sist oppdatert: 20.04.2022

Fant du det du lette etter?