11 ting du bør vite om FN-senteret

11 ting du bør vite om FN-senteret

Et FN-senter i Trondheim? Hvor ligger det? Hvem jobber der? Hva skal de drive med? Hva betyr dette for meg? Her er 11 ting du bare må vite om det nye FN-senteret.

Logo, bærekraft

1. Hva er FN-senteret?

 • Det er byen og kommunen som har fått status som FN-senter. Det betyr at alle kommunens ansatte er med.
 • Øverste ledelse for FN-senteret er bystyret. Kommunedirektøren har det øverste administrative ansvaret og ansvar for at kommunen oppnår bærekraftsmålene.
 • Hovedoppgaven til senteret er å demonstrere og dokumentere hvordan byer og lokalsamfunn kan bruke data, kompetanse og byens ressurser til å gå enda raskere og mer effektivt i en bærekraftig retning.
 • Trondheim kommune fikk tillit fra FN på grunn av samarbeidet med NTNU, SINTEF og Trøndelag fylkeskommune.
 • Sammen har partene knekt en del koder som handler om å gå raskere fra ny kunnskap til bedre praksis.
 • Senteret finansieres over kommunebudsjettet. I tillegg er det et sekretariat som koordinerer arbeidet på tvers, og dialogen mot FN. Dette sekretariatet består for tiden av ti personer, og er finansiert av Trondheim kommune, NTNU og Trøndelag fylkeskommune.

2. I Trondheim skal det være lett å leve miljøvennlig

 • Trondheim er en Smartby.
 • Trondheim har store og tunge teknologiske bedrifter som utvikler nye og mer miljøvennlige løsninger.
 • Prosjekter som Universitetskommune TRD 3.0, +CityxChange gjør det mulig for kommunen å utvikle nye, bærekraftige løsninger som skal gjøre både Trondheim og resten av Europa bedre skikket til å redusere utslipp og energibruk.
 • På NTNU og i Trondheim kommune bygger all felles forskning, opplæring og utvikling på bærekraftsmålene. Det gjør også samarbeidet med SINTEF, hvor Trondheim kommune er et levende laboratorium for utvikling av kunnskap og teknologi for en bedre verden.

3. Prosjektet er en pilot og skal vise hvordan byer kan nå bærekraftsmålene

 • Gjennom å samarbeide med andre europeiske byer, NTNU og næringslivet, har Trondheim kommune utviklet forslag til hvordan aktivitetene og ressursene i byer best kan organiseres for å få mest mulig bærekraft på kortest mulig tid.
 • Trondheim kommune jobber sammen med fylket, kommunale naboer og næringsliv for å forbedre forutsetningene for bærekraftig verdiskaping i Trondheimsregionen.
 • Dette er viktig for FN fordi det kan hjelpe medlemslandene med å nå bærekraftsmålene når alle byer og lokalsamfunn skal omstille seg.

4. Hvordan påvirker dette Trondheim kommune?

 • Som FN-senter får vi mer oppmerksomhet rundt det som skjer i Trondheimsregionen, på hvordan kommunen jobber og løsningene vi tar i bruk på alle områder for å utvikle lokalsamfunnet vårt.
 • Siden vi ønsker at andre kan lære av oss, jobber kommunen sammen med Universitetskommune 3.0, NTNU og SINTEF med å dokumentere og evaluere arbeidet.
 • Skal vi lykkes med dette må vi tenke globalt, og handle lokalt. Bærekraft må bety noe der vi bor, og for hvordan vi lever livene våre.

5. Hvilke forpliktelser har Trondheim kommune overfor FN?

 • Trondheim blir evaluert og rangert ut fra hvor “smarte” og bærekraftige vi er.
 • FN-senteret i Trondheim skal rapportere tilbake til FN i Geneve.

6. Hva vil FN-senteret bety for bedrifter som vil få til en bærekraftig verdiskaping?

 • FNs mål handler ikke bare om klima, men også om sosial og økonomisk bærekraft. Trondheim vil bidra til at bedrifter som har bærekraftige løsninger får vist hva de kan. Det er viktig når tusenvis av byer i hele verden skal omstille seg og leter etter løsninger som har vist seg å fungere.

7. Hvordan kommer du i kontakt med FN-senteret?

 • Sekretariatsleder: Kristian Mjøen
 • Erling Skakkes gate 14
 • Telefon +47 72 54 00 00

8. Hvordan skal FN-senteret lykkes?

 • Trondheim oppfyller mål 17 som handler om samarbeid for å nå mål. Trondheims FN-senter har utfordret FN i Genève til å etablere et «Network of Excellence», der flere kommuner, akademia og næringsliv på tvers av landet samarbeider.

9. Hva er de viktigste milepælene i 2020?

 • Å etablere et nasjonalt prosjekt kalt Bærekraftsløftet.
 • I samarbeid med FN evalueres nå bortimot 40 byer og lokalsamfunn. Funnene vil bli brukt til å lage lokale handlingsplaner for å nå bærekraftsmålene.
 • Det er viktig å presentere funnene fra evalueringen for næringslivet så lokale bedrifter ser hvor det er behov for kompetanse, løsninger og finansiering.
 • Trondheims FN-senter samarbeider med flere norske byer for at alle skal nå bærekraftsmålene. (Asker, Bodø, Bærum, Kristiansand, Rana, Stavanger og Ålesund)

10. Hva er U4SSC?

 • FN-senteret er under FN-paraplyen “United for smart and sustainable cities” (U4SSC). Sammen for smarte og bærekraftige byer.
 • FN-senteret og flere fylkeskommuner samarbeider med U4SSC om å demonstrere hvordan vi kan gå fra å utvikle lokale modeller og markedsplasser for bærekraftig verdiskaping, til en regional og nasjonal modell.
 • Dette speiler målene for Universitetskommune 3.0, der NTNU og Trondheim kommune nettopp har forpliktet seg til å utvikle en lokal modell, et nasjonalt prosjekt og nasjonale rammebetingelser. Der bærekraftsmålene svarer på hvorfor, er Universitetskommune 3.0 med på å svare på hvordan. Hvis og når de norske kommunene lykkes med dette vil det være et viktig bidrag til FNs arbeid med å knytte sammen bærekraftsarbeidet som skjer lokalt, nasjonalt og overnasjonalt.

11. Bygge videre på gode arenaer

 • Trondheim kommune skal bruke eksisterende arenaer som blant andre Kraftsamlingen, Technoport og Forskningsdagene til å fremme budskapet.
 • Kraftsamlingen er et arrangement for ledere i Trondheim kommune hvor innovasjon er tema.
 • Arbeidet i FN-senteret spiller sammen med det arbeidet kommunen gjør på næring og samfunnsområdet. Bærekraftig verdiskapning er et mål for det nasjonale prosjektet, Bærekraftsløftet. Dette arbeidet handler ikke bare om å avverge kriser, men like mye om å ta en lederrolle fordi det vil lønne seg for oss alle.

Hva er bærekraftig utvikling?

Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

I denne definisjonen er det lagt særlig vekt på de fattiges behov for å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter og skape mulighet for et bedre liv. Samtidig legger den vekt på at det finnes grenser for hva naturen kan levere i dag uten at det går utover hva den kan levere i fremtiden.

Kilde: FNs verdenskommisjon for miljø- og utviklingsrapport Vår felles framtid (1987)

Illustrasjon bærekraft

Sist oppdatert: 15.11.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward