Bærekraftsamtaler

Bærekraftsamtaler

Bærekraftsamtaler er en serie hvor vi snakker om ulike tema innenfor bærekraftig utvikling.

Et bilde av Anne Borg, Morten Wolden, og Jo Skårderud
Et bilde av Anne Borg, Morten Wolden, og Jo Skårderud
Introduksjonsvideo med Morten Wolden

Bærekraft i Trondheim - Intro

I dette første arrangementet får vi et møte med kommunedirektør Morten Woldens tanker om bærekraftig by og etterpå presentasjon av tre prosjekt fra kommunen og lokalt næringsliv med Hanna Granerud Øverås, Louise Juul Helliksen og Kristian Lauritzen.

Bærekraft i Trondheim: Fokus på Elgeseter bydel

Bærekraft i Trondheim: Fokus på Elgeseter bydel

Elgeseter skal i årene fremover gjennomgå en voldsom endring. Trondheim folkebibliotek og Bærekraftssenteret i Trondheim inviterer nå to politikere til samtale om hvordan skape en sammensatt befolkning i bydelen og hvilke møteplasser er det behov for.

Vi møter Roar Aas (AP) i debatt med Trond Åm (V). Samtaleleder er Jo Skårderud, journalist i Klassekampen.

Bærekraft i Trondheim: Bærekraftsamtalen (2)

Bærekraft i Trondheim: Bærekraftsamtalen (2)

Trondheim folkebibliotek og Bærekraftsenteret inviterer nå til Bærekraftsamtale to i en serie hvor vi ser på ulike sider ved å utvikle en bydel. Vi vil bruke bydelen Elgeseter som eksempel i samtaleserien.

Vi fanget opp innleggene om næringsutvikling og ville denne gangen gå dypere inn i saken og invitere derfor to som også har kunnskap og engasjement om temaet. Torstein Langeland fra Pådriv Trondheim Næringsforening og Julie Bjørk, driver av Bakklandet blomster. Samtalen ledes av journalist Jo Røed Skårderud.

Bærekraft i Trondheim: Bærekraftsamtalen (3)

Bærekraft i Trondheim: Bærekraftsamtalen (3)

Trondheim folkebibliotek og Bærekraftsenteret vil i serien "Bærekraft i Trondheim" på ulike måter vise fram næringsliv og offentlige organisasjoner som har FNs bærekraftmål som ledestjerne. I tillegg vil vi by på faglige foredrag og debatter om tema som er relatert til bærekraftsmålene.

Bærekraftsamtale nummer tre beveger seg videre på Elgeseter og kikker denne gangen inn i KLPs planer i bydelen. Vi får et lite glimt av en planlagt hemmelig hage for alle i Teknostallen og prater om hvordan kultur kan være en aktiv og attraktiv pådriver i byutviklingen.

I panelet:

  • Ruth Hege Falch Havdal, eiendomsdirektør for KLP
  • Ottar Michelsen, nestleder for Kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen/SV
  • Christianne Bauck Larssen, leder Kultur-, idretts og friluftslivskomiteen/H
  • Samtalen ble ledet av journalist Jo Skårderud.
Bærekraftsamtale #4: Hvordan kan NTNU og Trondheim kommune skape en fremtidsrettet by?

Bærekraftsamtale #4: Hvordan kan NTNU og Trondheim kommune skape en fremtidsrettet by?

Til høstens første Bærekraftsamtale inviterte vi rektor ved NTNU, Anne Borg, og kommunedirektør i Trondheim kommune, Morten Wolden.

Skal vi lykkes med å skape en bærekraftig by med redusert klimaavtrykk som inkluderer alle og tar vare på innbyggernes ressurser, må vi ha kunnskap om hva som virker. I denne samtalen snakker vi om hvordan universitetet og byen kan samarbeide om dette.

Bærekraftsamtale #5: Dramatisk energidate!

Bærekraftsamtale #5: Dramatisk energidate!

Vi møter Jonas K. Nøland fra Institutt for elkraftteknikk ved NTNU i samtale med Ingvild Rømo Grande fra Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU.

Samtalen er et førsnakk om teaterstykket "Skal vi grille?", som vises på Dalsenget torg på Elgeseter 12. september kl. 12.00.

Arrangert av Bærekraftssenteret og Bøker & bylab i samarbeid med Trondheim folkebibliotek.

Samtalen var en del av prosjektet Levende Abels gate.

Bærekraftsamtale #6: Barn, ikke brud

Bærekraftsamtale #6: Barn, ikke brud

Menneskene er byens viktigste ressurs og i bærekraftssammenheng er det derfor svært viktig å ta alles ressurser i bruk. Så hvordan skal vi kunne gi alle en plass hvor vi blir sett og føler at vi er en aktør hvor vi kan bidra?

I denne samtalen snakker vi om hvordan vi kan inkludere, hvordan vi kan aktivt kan jobbe for at alle kan ta del i det fellesskapet som et bibliotek i en bydel i Oslo jobber for.

Leder for BiblioTøyen, Reinert Mithassel, i samtale med journalist Jo Skårderud.

Bærekraftsamtale #7 - En plass for alle?

Bærekraftsamtale #7 - En plass for alle?

Menneskene er byens viktigste ressurs og i bærekraftssammenheng er det derfor svært viktig å ta alles ressurser i bruk. Så hvordan skal vi kunne gi alle en plass hvor vi blir sett og føler at vi er en aktør hvor vi kan bidra?

I denne samtalen snakker vi om hvordan vi kan inkludere, hvordan vi kan aktivt kan jobbe for at alle kan ta del i det fellesskapet som et bibliotek i en bydel i Oslo jobber for.

Leder for BiblioTøyen, Reinert Mithassel, i samtale med journalist Jo Skårderud.

Bærekraftsamtalen #8 - Hvordan vil vi bo i framtiden?

Bærekraftsamtalen #8 - Hvordan vil vi bo i framtiden?

Menneskene er byens viktigste ressurs og i bærekraftssammenheng er det derfor svært viktig å ta alles ressurser i bruk. Så hvordan skal vi kunne gi alle en plass hvor vi blir sett og føler at vi er en aktør hvor vi kan bidra?

I denne samtalen snakker vi om hvordan vi kan planlegge og bygge husene som fremmer inkludering. Som fremmer at de som bor der blir en del av et felleskap.

Med forsker på Sintef, Karin Høyland, forsker på OsloMet, Kristin Støren Wigum og leder for Områdeløft Kolstad/Saupstad, Are Øyasæter.

Samtalen ledes av Jo Skårderud.

Bærekraftsamtale #9: Kampen mot vold mot kvinner

Bærekraftsamtale #9: Kampen mot vold mot kvinner

25. november er FNs internasjonale dag for å markere vold mot kvinner. I denne Bærekraftsamtalen har vi invitert oss til landets eneste feministhus for å møte to av husets ildsjeler, Astri Holm og Marion Stavsøien. Med bærekraftsmål 5, delmål 2 “ Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner både i offentlig og privat sfære, inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andre former for utnytting” som utgangspunkt spør vi hvordan Feministhuset jobber for å redusere vold mot kvinner.

Til å lede samtalen har vi politisk kommentator i Adresseavisen, Synnøve Vereide.

Bærekraftsamtale #10: Egen bolig for alle?

Bærekraftsamtale #10: Egen bolig for alle?

I Norge eier de fleste av oss - dvs. 8 av 10 - egen bolig, mens en gruppe mennesker blir stående utenfor. Hvordan sikre at de som vil eie egen bolig har mulighet til å komme seg inn i boligmarkedet?

Deltakere: Erlend Eide Bø, forsker ved SSB Torbjørn Sotberg, administrerende direktør i TOBB Trond Åm, daglig leder Litteraturhuset i Trondheim og bystyremedlem i Trondheim for Venstre. Samtalen leder av Jo Skårderud, journalist i Klassekampen.

Bærekraftsamtale #11: En inkluderende skole for alle?

Bærekraftsamtale #11: En inkluderende skole for alle?

I Norge eier de fleste av oss - dvs. 8 av 10 - egen bolig, mens en gruppe mennesker blir stående utenfor. Hvordan sikre at de som vil eie egen bolig har mulighet til å komme seg inn i boligmarkedet?

Deltakere: Erlend Eide Bø, forsker ved SSB Torbjørn Sotberg, administrerende direktør i TOBB Trond Åm, daglig leder Litteraturhuset i Trondheim og bystyremedlem i Trondheim for Venstre. Samtalen ledes av Jo Skårderud, journalist i Klassekampen.

Bærekraftssamtale #12: Campus og bomiljø på Elgeseter

Bærekraftsamtale #12: Campus og bomiljø på Elgeseter

Sist oppdatert: 08.09.2022

Fant du det du lette etter?