COWI

COWI

COWI

Logo til COWI
Logo til COWI

Om COWI

COWIs visjon er å sammen skape gode liv i bærekraftige samfunn. Bærekraft er en integrert del av visjonen og kjernen i forretningsmodellen vår.

COWI er et rådgivende ingeniørselskap med kjernevirksomheten innenfor komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling. Sammen med kunder og samarbeidspartnere, vil COWI skape helhetlige og bærekraftige løsninger som bringer samfunnet og verden fremover.

I 2006 signerte vi United Nations Global Compact, og har siden jobbet aktivt mot å nå FNs klima- og utslippsmål. I COWI har vi valgt å prioritere bærekraftsmål 6, 7, 9, 11,13, og 17.

Kontrakt

Kontrakt mellom COWI og Bærekraftssenteret

Hva de vil jobbe med

I COWI arbeider vi med bærekraft langs særlig to hoveddimensjoner: Å kutte utslipp i eget hus, og å bidra til at prosjektene vi utfører for kundene våre blir grønnere. Vi jobber til enhver tid på 10.000 prosjekter verden over. Samtlige av disse påvirker kloden vår – og kan bidra til at vi når FNs bærekraftsmål – hvis de blir realisert på en god, innovativ og bærekraftig måte.

Vår oppgave er å rådgi kundene våre slik at prosjekter får en høy måloppnåelse innenfor bærekraftsmålene.

Hvordan ønsker COWI å bidra i Trondheim kommune?

COWI ønsker særlig å bidra til at Trondheim kommune når sine bærekraftsmål gjennom sirkulærøkonomi og ombruk i byggenæringen. COWI vil særlig fokusere på tre problemstillinger innen temaet.

1) Lagring og tilgjengeliggjøring av bygningsdeler

På sikt har vi et mål om å bidra til at Trondheim kommune øker andelen ombruk av bygg med 20 prosent. Da er lagring og tilgjengeliggjøring av bygningsdelen revede bygg samt bygg som skal rives eller ombrukes, viktig. COWI ønsker å bidra til utvikling av lager- og logistikksystemer for håndtering av informasjon, samt bidra Trondheim kommune i utvikling av potensielle prosjekter for ombruk av byggematerialer.

2) Digital verdsetting av bygningsdeler

Å lykkes med sirkularitet i byggenæringen, fordrer en digital infrastruktur. En total oversikt over alle bygningsdeler vil fungere som en fremtidig kapitalbank. COWI er en av de fremste i bransjen som lager digitale tvillinger av bygg som inkluderer miljøkravene. Vi skal videreutvikle digitale tvillinger, med integrering av materialer og bygningsdelers kvalitet og egenskaper i en BIM-modell "as-built".

3) Unngå unødvendige nybygg

Vi vil bidra til økt gjenbruk av eksisterende bygningsskall til nye formål. Dette kan spare 80 prosent av klimagassutslipp i forhold til å rive og bygge nytt. Vi ønsker å identifisere byggeprosjekter der vi helt eller delvis kan ombruke bygningskroppen og inventar i et byggeprosjekt.

SDGs de bryr seg om

COWI SDGS: 3,6,7,9,11,13,17

Ytterligere informasjon om COWI

Les mer om COWI

Les mer i COWIs Glob Compact-rapporter

COWI på LinkedIn

Sist oppdatert: 08.02.2022

Fant du det du lette etter?