Folkeinvest AS

Folkeinvest AS

Folkeinvest AS

Logo til Folkeinvest
Logo til Folkeinvest

Om dem

Folkeinvest AS er et digitalt verdipapirforetak som tilrettelegger for investering i oppstarts- og vekstselskap. Gjennom sin digitale plattform har Folkeinvest demokratisert tilgangen til å investere i og eie aksjer i bedrifter i en tidlig fase. Investeringene blir dermed også et uttrykk for (teknologiske) produkter og tjenester som har legitimitet og tiltro i et bredere lag av befolkningen, og gir dermed også selskapene en mulighet til å verifisere hvorvidt de vil ha gjennomslag i markedet. Plattformen til Folkeinvest kan brukes til å finansiere bærekraftige løsninger som ellers ikke ville hatt tilgang til kapital.

Kontrakt

Kontrakt mellom Folkeinvest og Bærekraftssenter

Hva de vil jobbe med

  1. Klargjøre og tilgjengeliggjøre en digital plattform for Folkefinansiering
  2. Samarbeide med FN-senteret om å velge ut og finansiere relevante oppstarter/bedrifter
  3. Bidra til å spre kunnskap om bærekraft i de bedriftene som søker finansiering gjennom plattformen til Folkeinvest

SDGs som de fokuserer på

SDGs som de fokuserer på

Hvordan can vi investere i Net Zero?

Folkeinvest kom til Bærekraftssenteret med spørsmålet om hvordan studentene kunne hjelpe bedriften å forbedre seg mot netzero. Studentene ville gjerne gi de tilbakemelding på netzero-strategier og jobbe sammen med Folkinvest. Dette var veldig nyttig for begge partene fordi studentene har nye ideer og bedriftene har måter å implementere dem på.

Ble overrasket over Folkeinvests forhold til bærekraft


Bestemte vi oss for å organisere presentasjonen som mer en åpen samtale - i stedet for en mer standard "akademisk stil" for presentasjoner.

Først snakket vi om hva de som organisasjon har anerkjent som forbedringsområder.

fi.png

På det første arbeidsmøtet


En gruppe på tre studenter presenterte for bedriften. Vi brukte konseptet Net Zero som tema, og forklarte hvordan temaet blir mer fremtredende og styrende diskusjoner rundt bærekraft.

Etterpå, snakket studentene og Folkeinvest om hvordan de allerede er en bærekraftig bedrift. Studentene var veldig overrasket med hvor mye Folkeinvest jobber med Netzero.

På det andre arbeidsmøtet


Studentene lagde noen forslag som Folkinvest kunne gjøre både internt (på kontoret og relaterte aktiviteter) og eksternt (i forholdet til partnere og forretningsmodeller).

Resulter


Snart skal studentene presentere for forskjellige folk i Folkeinvest. Vi håper at vi skal ha flere arbeidsmøter med dem senere!

SDGs i forbindelse med klinikken

Folkeinvest sdgs de bryr seg om 5,8,9,11,17

 

Ytterligere informasjon om Folkeinvest

Informasjon om Folkeinvest

Mer informasjon om Folkeinvest

Informasjon om leder Bærekraft i Folkeinvest

Informasjon om leder Bærekraft i Folkeinvest

Sist oppdatert: 14.09.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward