IKEA

IKEA

IKEA

IKEA Logo
IKEA Logo

Om dem

IKEA ble grunnlagt av Ingvar Kamprad i 1943, og startet som et postordrefirma i den svenske byen Älmhult. I dag er IKEA et globalt varemerke for hjeminnredning som leverer design og komfort til rimelige priser til mennesker over hele verden. Mye har altså skjedd siden den beskjedne starten, men visjonen vår er fortsatt den samme: å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Vi har store ambisjoner for 2030, og vi jobber med medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere over hele verden for å bekjempe klimaendringer, overforbruk og ulikheter. Vi skal gjøre vår del, ved å endre måten vi jobber på for å bli en sirkulær og miljøvennlig virksomhet, som har en positiv påvirkning på lokalsamfunnene der vi driver virksomhet.

Kontrakt

PDF av kontrakten med IKEA

Hva de vil jobbe med

Partene er enige om å gjennomføre og utvikle prosjekter innen områder:

Sirkulær økonomi og søppel. Aktiviteten vil knyttes til utviklingen av Trondheim og Trøndelag som en sirkulær by og region. Partene vil sammen definere konkrete aktiviteter som kan demonstrere praktisk implementering av sirkularitet på bydelsnivå, for eksempel gjennom en fikse- og ombruksfestival i forbindelse med studiestart høsten 2021.

Energi- og smarte energisystemer med utgangspunkt i IKEAs bygg i Trondheim. Aktiviteten knyttes opp mot prosjektet Positive City Exchange (Plussbyen). Veikart for et Trøndelag i pluss. I løpet av 2021 vil alle 38 kommuner i Trøndelag få tilbud om hjelp til å implementere FNs bærekraftsmål. For å lykkes blir informasjon og kunnskapsdeling i regionen viktig.

SDGs som de fokuserer på

Sustainable Development Goals som IKEA bryr seg om (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)

IKEA på to hjul

IKEA kontaktet bærekraftssenteret med et ønske om å bli mer attraktiv for studentene i byen. De ønsket også at studentene skulle velge bærekraftige måter å komme seg dit på.

12 studenter deltok på to workshops sammen med en representant fra IKEA og resultatet er nå at IKEA investererer i lastesykler.

Studenter og Stine Morgensteine fra IKEA smiler på IKEA

Ble overrasket over IKEAs forhold til bærekraft


På det første arbeidsmøtet fikk studentene innblikk i hvordan IKEA jobber lokalt og de fikk kjennskap til hvordan IKEA jobber for å bli mer bærekraftig. Studentene ble positivt overrasket over at et stort globalt selskap ønsket en ambisiøs og intensiv bærekraftsplan.

For noen var det i utgangspunktet et paradoks å høre at selskapet har mål om å bli klimapositive innen 2030, ved å gjenskape ressurser samtidig som IKEA-virksomheten vokser. IKEA viste studentene at det er mulig med vekst og en bærekraftig framtid.

Før det andre arbeidsmøtet hadde studentene satt seg ned og jobbet frem forslag som ble diskutert i plenum hos IKEA. 

Samarbeidet bærer frukter


Etter arbeidsmøtene landet de en pilot hvor IKEA skal teste ut elektriske lastesykler. 

Disse skal studentene kunne sette fra seg ikke bare på IKEA, men også nær studentboligområder for å sikre muligheten til grønn mobilitet.

I tillegg er det også inngått et samarbeid hvor en av studentene nå skriver sin masteroppgave med IKEA som oppdragsgiver. 

SDGs i forbindelse med workshop

IKEA sdgs de bryr seg om (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)

Det er alltid god med samarbeid!

Ytterligere informasjon om IKEA

Ikea.com/no

Ikea på LinkedIn

Sist oppdatert: 14.09.2022

Fant du det du lette etter?