Møller Mobility Group

Møller Mobility Group

Møller Mobility Group

Logo til Møller Mobility Group
Logo til Møller Mobility Group

Om dem

Møller Mobility Group er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av bilmerkene Volkswagen, Audi, ŠKODA, SEAT og CUPRA. Selskapet er representert i Norge, Sverige og Baltikum, har 71 bilforhandlere og over 4000 ansatte. Gjennom selskapet Hyre er konsernet representert i et ledende miljø som jobber aktivt med å forme fremtidens bærekraftige mobilitetsløsninger.

Kontrakt

Kontrakt mellom Møller Mobility Group og Bærekraftssenteret

Hva de vil jobbe med

Utviklingen av nullutslippsteknologi, i kombinasjon med nye måter å organisere mobilitet og bilhold på, innebærer at bilbasert mobilitet kommer til å bli en viktig del av løsningen for å redusere framtidige klimautslipp.

Folk er ikke prinsipielt like opptatt av å eie som før, og kan like gjerne dele hvis dette fremstår som en rimeligere og mer fleksibel løsning. Samtidig bidrar ny teknologi til å realisere helt nye forretningsmodeller og til å fjerne friksjoner tidligere forbundet med deling av transportmidler. Dette gjør det mulig å utnytte transportressurser på en mye mer effektiv måte enn vi tradisjonelt har vært vant til. Delt bil som en tjeneste (bildeling) er et eksempel på dette.

Gjennom samarbeidet med Bærekraftsenteret ønsker MMG å bidra til å skape en arena for erfaringsutveksling og diskusjon rundt nye mobilitetstjenester. Fra MMGs side håper vi å kunne bidra til å heve kunnskapsnivået på bildelingstjenester og potensialet som ligger her basert på en faktabasert og datadrevet tilnærming. Dette mener vi er svært viktig for å legge grunnlaget for fremtidsrettede og bærekraftige mobilitetstjenester.

Møller Mobility Group har etablert et samarbeidsprosjekt med Bærekraftsenteret med følgende innfallsvinkel:

Problemstilling: Hvordan kan kommunene aktivt og konkret redusere bilparken sin ved utnytting av bildeling?

Mål: Belyse potensial for bildeling og skissere konkrete løsninger og evt. utfordringer for å bane vei for bærekraftig mobilitet for kommunene i Norge.

Resultater: Gjennom prosjektet dokumenterer partene konkrete og faktabaserte erfaringer (økonomiske og klimamessige besparelser ved bildeling) og bidrar til kunnskapsdeling.

SDGS som de fokuserer på

SDGs som Møller bryr seg om 3,9,10,11,12,13,17

Ytterligere informasjon om Møller Mobility Group

Mer informasjon om Møller Mobility Group

LinkedIn side til Møller

Informasjon om leder Bærekraft i Møller Mobility Group

Sist oppdatert: 27.01.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward