Reitan Eiendom

Reitan Eiendom

Reitan Eiendom

Logo til Reitan Eiendom
Logo til Reitan Eiendom

Om dem

For Reitan Eiendom er det viktig å ta samfunnsansvar. Det gjør de ved å la temaet bærekraft prege deres daglige drift og tenkning og ved å integrere bærekraft i sine forretningsmodeller. Slik kan de skape langsiktig lønnsomhet for selskapet samtidig som det gir verdi for samfunnet.

Bærekraft er blitt et sentralt tema i alle deler av samfunnslivet, og spesielt de senere årene har området fått økt oppmerksomhet både politisk og i det offentlige ordskiftet. I sin bærekraftsstrategi inngår ESG (Environment, Social, Governance) i deres forståelse av bærekraft.

Reitan Eiendom har utarbeidet en bærekraftstrategi som nå er under implementering i konsernet. Strategien inneholder en rekke mål for deres bærekraftsarbeid samt en metodebeskrivelse for hvordan de skal utvikle prosjektene sine i fremtiden. En metode er langt mer overførbar enn enkelttiltak og kan derfor også få betydning for hvordan andre aktører i bransjen og samfunnet jobber med bærekraft. Dette mener de styrker ansvarsdimensjonen i sitt arbeid.

Ved å implementere metoden i alle prosjekter bidrar de til økt bærekraft i enkeltprosjektene, sin virksomhet og i samfunnet, og derigjennom sikrer de også verdiutviklingen på sin eiendomsportefølje. Reitan Eiendoms datterselskap RELOG (tidl. NHP Eiendom) er partner i +CityxChange.

Kontrakt

PDF av kontrakten mellom Reitan Eiendom og Bærekraftssenteret

Hva de vil jobbe med

Reitan Eiendom ønsker å redusere oppfatningen av tilfeldighet i by- og samfunnsutviklingen gjennom en systematisk og faktabasert oppbygging av prosjektene.

Metoden: Kartlegge, synliggjøre, innovere og utføre:

Reitan Eiendom skal ha fokus på bærekraft i alle sine prosjekter. Økologisk, sosial og økonomisk bærekraft skal trekkes inn i utviklingen av alle prosjekter med mål om å bidra til god økonomi, et grønnere fotavtrykk og et godt samfunn. Reitan Eiendom skal være ledende i Norge på bærekraftig eiendomsutvikling og -forvaltning.

Fokusområder

Reitan Eiendom har definert fire fokusområder for bærekraftsarbeidet.

Miljø

De skal lede an i den grønne omstillingen i sin bransje ved å bli klimanøytral, hjelpe sine kunder til å ta klimavennlige valg og jobbe for en bærekraftig verdikjede som beskytter naturressurser og biologisk mangfold.

Åpenhet

De skal være en foregangsbedrift for åpenhet i selskapsstyring og rapportering. De skal fremme et inkluderende arbeidsliv på tvers av kjønn, etnisitet, alder og bakgrunn og gi alle mulighet til å lykkes.

Verdikjede

De skal utvikle sine prosjekter og forvalte sine eiendommer i samarbeid med partnere, kunder og leverandører for å forebygge negativ påvirkning på mennesker, miljø og samfunn.

Samfunn

Gjennom sin egen forretningsvirksomhet skal de være en aktiv by- og stedsutvikler. Dette vil styrke deres bidrag til økonomisk, økologisk og sosial bærekraft og gi merverdier for miljø, samfunnet og våre selskaper.

SDGs som de fokuserer på

Reitan SDGS: 3, 7, 8, 9,11,12,13,17

Ytterligere informasjon om Reitan Eiendom

Reitan Eiendoms hjemmeside

Reitan Eiendom på LinkedIn

Jostein Breines på LinkedIn

Sist oppdatert: 17.01.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward