Bærekraftsnettverket

Bærekraftsnettverket

Bærekraftsnettverket er et grasrotnettverk bestående av kommuner og fylkeskommuner som jobber med å nå bærekraftsmålene lokalt.

Bilde av bærekraftsmål 17, samarbeid for å nå målene
Foto: Glen Musk

Regjeringen har bedt om at bærekraftsmålene innarbeides i samfunns- og arealplanene til alle norske kommuner og fylkeskommuner.

Selv om behovene for nye løsninger kan variere fra sted til sted, har kommunene sammenfallende behov når det gjelder tilgang til data og systemer for å omsette målene og målingene til lokal praksis.

Denne systemutviklingen har kommunene stor glede av å gjøre sammen, og derfor har en rekke norske kommuner og fylker dannet Bærekraftsnettverket.

Nettverket er forankret i et felles verdigrunnlag (Stavangererklæringen), felles målinger og data på lokal bærekraft, samt et felles rammeverk for å systematisere det lokale utviklingsarbeidet på tvers av aktører og aktiviteter som påvirker muligheten for lokal utvikling.

Bærekraftsløftet

Seks personer som kaster kasser med bærekraftsmålene opp i været

Trondheim samarbeid tett med andre kommuner og sentre om bærekraftig utvikling. I tillegg støtter senteret opp under arbeidet til kommunene i det nasjonale bærekraftsnettverkett som for tiden består av 16 kommuner og fylker.

Hvordan setter vi bærekraftsarbeidet i system?

Gjennom det regionale partnerskapet og det nasjonale Bærekraftsnettverket bidrar Bærekraftssenteret til å sette data om tilstanden i kommunene inn i en større sammenheng.

For å systematisere arbeidet brukes det et rammeverk for bærekraftig omstilling, utviklet med støtte fra EU-kommisjonen.

Rammeverket brukes av kommunene til for å forstå hvordan ulike aktører, aktiviteter og ressursene kan kobles sammen for å få til en mer effektiv omstilling mot et smartere og mer bærekraftig samfunn.

Rammeverket er plukket ut av EU-kommisjonen som en av de viktigste innovasjonene på tvers av alle EU-programmer i 2019. FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) bygger på rammeverket i sitt arbeidet med å etablere retningslinjer for oppfølging av FNs bærekraftsmål på lokalt nivå. OECD og det nasjonale Bærekraftsnettverket samarbeider om et felles bærekraftsprosjekt der rammeverket innarbeides.

Bilde av rammeverket Bold City vision på norsk

Sist oppdatert: 21.09.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward