Det nye energisamfunnet

Det nye energisamfunnet

Solceller på taket og lagringsbatteri i kjelleren kan bli normen i fremtiden. Men, først må EU påvirkes til å endre regelverket så du og jeg kan selge strøm til naboen.

Bilde av hånd på solceller
Foto: Glen Musk

Dagens energisamfunn er i endring. I dag kan du som privatperson selge overskuddsstrømmen din tilbake til strømnettet, men du kan ikke selge den videre til naboen. Skal vi få til det, må dagens regelverk endres. Endringen må komme fra EU og da må våre nasjonale myndigheter følge det vedtaket.

Baner vei for fremtidens energisystemer

 +CityxChange har nå fått tillatelse fra nasjonale myndigheter til å teste lokale energimarkeder hvor energien utnyttes på en bedre måte. Dette er aldri blitt gjort tidligere, verken her eller i resten av verden, hvor man avregner og fakturerer lokalprodusert overskuddsenergi.

Mange bygg med solceller produserer i dag mer strøm enn de forbruker selv. Med dagens lovverk kan du ikke selges overskuddsstrømmen til forbrukere i nabolaget. Gjennom +CityxChange kan Trondheim nå bli først i verden med å teste ut et system som gjør dette mulig. 

Elektrisitet er ferskvare

Elektrisitet er ferskvare; hvis den ikke brukes her og nå, må den sendes videre eller lagres i batterier. Lagring i batterier er viktig for å utnytte elektrisiteten lokalt. Dette har både en økonomisk og miljømessig gevinst. Kjøp og salg av energi i nabolag vil bidra til å redusere energitapet, og det blir mindre behov for infrastruktur med svære kabler hvis overskuddsenergi kan lagres og distribueres lokalt.

I Norge i dag har vi et strømnett hvor de fleste av oss henter strømmen fra. Vi kjøper strømmen vår fra en strømleverandør og vi kan skifte leverandør når vi ønsker det. Fremover vil stadig flere blir egne strømprodusenter og det tvinger frem en lovendring. Solceller på taket og lagringsbatterier i kjelleren kan bli normen i fremtiden. Men, først må regelverket endres permanent så du og jeg kan selge strøm til naboen.

Et nytt regelverk kan bidra til energismarte byer

Dagens regelverk er avhengig av dispensasjoner som er svært tidkrevende og som hemmer pilotering. Det er avgjørende med et framtidsrettet regelverk som tilrettelegger med insentiver som fremmer lokale fornybare energikilder og lokal utnyttelse av disse. Med endringer i lovverket kan vi ta i bruk og teste ut hvordan ny teknologi og lokale energimarkeder kan bidra til energismarte byer.

Bilde tatt ovenfra av flere bolighus. På huset med solceller på taket sitter en pappa og to barn.

Bygg står for 40 av all energiforbruk i verden. Private hjem representerer en stor andel av nettopp det forbruket. Å sette fokus på strøm i egne hjem er derfor viktig skal vi nå målet om energipositive nabolag og etter hvert byer.

Innovativt energisystem utviklet i Trondheim

Systemet Optimax utviklet av ABB kan koble alle bygg, fornybare energikilder, batterier og elbiler sammen på en smart måte. Da kan energi og effekt fordeles etter behov og gjeldende pris på energien akkurat nå. For å få dette til trengs et eget, lokalt energimarked og en handelsplattform som gjør det mulig å kjøpe og selge energi mellom bygg, solcelleanlegg, batterier, varmepumper, m.m.

Volue fra Trondheim har utviklet en revolusjonerende handelsplattform, som er videreutviklet fra de løsningene som i dag brukes når det handles energi på den internasjonale kraftbørsen NordPool. Her ligger også mye av innovasjonen i +CxC; at det utvikles en helt ny markedsløsning for salg og kjøp av energi og effekt som gjør det mulig å utnytte lokal energi som ellers ikke brukes lokalt, og at vi etablerer helt lokale, små energimarkeder med åpen handel mellom lokale aktører. Det er Trønderenergi som vil eie og operere det lokale energimarkedet.

Sist oppdatert: 08.04.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward