Det nye energisamfunnet

Solceller på taket og lagringsbatteri i kjelleren kan bli normen i fremtiden. Men, først må EU påvirkes til å endre regelverket så du og jeg kan selge strøm til naboen.

Bilde av hånd på solceller
Foto: Glen Musk

I Norge i dag har vi et strømnett hvor de fleste av oss henter strømmen fra. Vi kjøper strømmen vår fra en strømleverandør og vi kan skifte leverandør når vi ønsker det. Fremover vil stadig flere blir egne strømprodusenter og det tvinger frem en lovendring.

Trondheim vil få EU til å endre regelverket

I dag kan du som privatperson selge overskuddsstrømmen din tilbake til strømnettet, men du kan ikke selge den videre til naboen. Skal vi få til det, noe som kalles et fleksibilitetsmarked, må dagens regelverk endres. Den endringen må komme fra EU og da må også NVE følge det vedtaket.

Det er stor internasjonal interesse for nettopp lokal markedsbasert fleksibilitet. I +CityxChangeprosjektet spiller lokale kraftressurser en viktig rolle og en av fordelene med at nettopp flere produserer og selger fornybar energi er at effekttoppene da vil gå ned.

Ved en eventuell regelendring vil det bli mulig for både små og store produsenter å få tilgang til kraftmarkedet. Det er ingen nedre grenser for hvor mye strøm du må produsere og selge.

Bilde tatt ovenfra av flere bolighus. På huset med solceller på taket sitter en pappa og to barn.

Bygg står for 40% av all energiforbruk i verden. Private hjem representerer en stor andel av nettopp det forbruket. Å sette fokus på strøm i egne hjem er derfor viktig skal vi nå målet om energipositive nabolag og etter hvert byer.

Et helt nyutviklet system fra ABB kan koble alle bygg, fornybare energikilder, batterier og elbiler sammen på en smart måte. Da kan energi og effekt fordeles etter behov og gjeldende pris på energien akkurat nå. For å få dette til trengs et eget, lokalt energimarked og en handelsplattform som gjør det mulig å kjøpe og selge energi mellom bygg, solcelleanlegg, batterier, varmepumper, m.m.

Ny handelsplattform i støpeskjeen

Her utvikler nå Powel fra Trondheim en revolusjonerende handelsplattform, som er videreutviklet fra de løsningene som i dag brukes når det handles energi på den internasjonale kraftbørsen NordPool. Her ligger også mye av innovasjonen i +CxC; at det utvikles en helt ny markedsløsning for salg og kjøp av energi og effekt som gjør det mulig å utnytte lokal energi som ellers ikke brukes lokalt, og at vi etablerer helt lokale, små energimarkeder med åpen handel mellom lokale aktører. Det er Trønderenergi som vil eie og operere det lokale energimarkedet.

Sist oppdatert: 16.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004