Om plussbyen Trondheim

Om plussbyen Trondheim

Trondheim skal gjennom et EU-prosjekt få byen til å gå i pluss. Det betyr at vi må utvikle nye og smarte løsninger så vi bruker mindre strøm enn vi produserer.

Bilde av deltakerne

I 2018 valgte EU ut Trondheim og irske Limerick som europeiske foregangsbyer - fyrtårnsbyer - til å være med å utvikle og teste smarte, grønne energiløsninger for fremtiden - for Norge og for Europa.

Fremtidens løsninger

Prosjektet heter +CityxChange, eller plussbyen som vi kaller det her i Trondheim. Løsningene som nå utvikles vil revolusjonere måten vi produserer og forbruker energi på, og gjør at vi kan utnytte energi og energikilder på en langt mer effektiv måte enn før. En viktig del av arbeidet er å utvikle såkalte “Positive Energy Blocks”; nabolag som forbruker mindre energi enn det som produseres lokalt.

Løsningene utvikles og testes sammen med 31 partnere i 10 europeiske land, alt fra store multinasjonale selskap til små virksomheter med færre enn 10 ansatte, universitet, og andre byer. Flere selskap i Trondheim er viktige for å utvikle løsningene.

Samarbeid for å nå målene

+CityxChange sin oppgave er å bidra til å skape fremtidsrettede byer. I Trondheim er det et tett samarbeid mellom forskere, næringslivsaktører og offentlige instanser for å utvikle smarte energiløsninger, grønn næringsutvikling, ny teknologi og skape økt innbyggerinvolvering. Trondheim og NTNU bruker bydelene Brattøra, Sluppen samt NTNUs campus som testområder.

Gjennom +CityxChange vil vi bidra til å redusere energibehovet i 8 næringsbygg (inklusive helsesenter, restaurant, klatresenter, og industri- og kontorbygg) i Trondheim med 6,6 millioner kilowattimer pr år, eller det samme energiforbruket som 410 norske boliger.

Fem andre europeiske byer skal i første omgang lære av Trondheim og Limerick, for så å gjennomføre liknende energiprosjekt i sine byer.

Hvorfor er Trondheim kommune med på et prosjekt som dette?
 • Trondheim vokser, og det samme gjør energiforbruket vårt. +CityxChanges løsninger bidrar til å redusere energiforbruk og at vi bruke energi smartere.
 • Når løsningene etter hvert tas i bruk av stadig flere, private næringsdrivende, offentlige virksomheter og privatpersoner, betyr det store energibesparelser i byen.
 • Hvis vi reduserer forbrukstoppene når behovet er størst, vil det føre til at både energikostnadene og presset på energiforsyningssystemet går ned. Presset på energinettet koster mye og det er en regning forbrukerne får.
 • Flere Trondheimsselskap utvikler innovative løsninger gjennom prosjektet. Dette er grønn næringsutvikling og betyr flere lokale arbeidsplasser og større muligheter for Trondheimsbaserte virksomheter til å selge sine nye produkter og tjenester til resten av landet og utlandet.
 • Innbyggerinvolvering er viktig i +CityxChange. Det betyr at innbyggerne blir mer bevisste og får mer kunnskap om mulige energiløsninger og hvordan redusere og effektivisere eget energiforbruk.
 • Trondheim har stor fokus på bærekraft og bærekraftig utvikling. Et prosjekt som dette vil sette oss i langt bedre stand til å utvikle byen vår i bærekraftig retning.
 • Byen får mer enn 80 millioner kroner i EU-støtte til Trondheimspartnere som kommer med viktige bidrag til hvordan utvikle løsninger som kommer byen, næringslivet og innbyggerne til gode.
 • Prosjektet gir Trondheim mye oppmerksomhet, lokalt, nasjonalt, og internasjonalt; og markedsfører byen på en god måte.
Hva er +CityxChange?
 • +CityxChange er et smart byprosjekt finansiert av EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonprogram.
 • Prosjektet ble startet i november 2018 og skal gjennomføre 11 konkrete demonstrasjonsprosjekter, der fornybare energiløsninger er hovedtemaet.
 • Prosjektet varer i fem år og har 192 millioner kroner til rådighet. 32 partnere og seks andre byer i Europa er med på prosjektet. Rundt 80 millioner kroner vil gå til Trondheim.
 • Nye tjenester og produkter innen fornybare energiløsninger, smart og grønn mobilitet, innbyggerinvolvering, og samskaping skal utvikles og testes. En viktig del av arbeidet er å utvikle nye forretningsmodeller som på sikt kan bety mye for at private aktører kan satse på grønn innovasjon og næringsutvikling.
 • Testområdene er Sluppen (5 næringsbygg og en boligblokk) og Brattøra (3 kontorbygg inklusive nye Powerhouse) og Campus Gløshaugen NTNU (2 bygg).
 • NTNU leder samarbeidsprosjektet sammen med fyrtårnsbyene Trondheim og Limerick (Irland). Prosjektet har som ambisjon å oppnå bærekraftige urbane økosystemer med nullutslipp, og å etablere en byregion som er 100 prosent fornybar innen 2050.

+CityxChange-logo

EU-finansiert prosjekt - EU funded project

EU-flagget

Prosjektet +CityxChange finansieres av EU. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 824260

Sist oppdatert: 07.04.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward