Innbyggerinitiativ vedrørende postsonenavn på Charlottenlund, Ranheim og Jakobsli

Innbyggerinitiativ vedrørende postsonenavn på Charlottenlund, Ranheim og Jakobsli

Det er gjennom et innbyggerinitiativ reist ønske om å gjeninnføre Charlottenlund som poststedsnavn fordi dagens navnsetting oppleves feil for mange. En endring av poststedsnavn vil føre til at de som blir berørt får ny postadresse. Den som får ny postadresse må selv sørge for å melde endring til sine private kontakter.

Postnummer 7053, 7058 og 7059 har i dag poststedsnavn Ranheim (7053) og Jakobsli (7058 og 7059). Posten bruker det samme navnet på tilhørende postsone i sitt distribusjonssystem. 

Som et ledd i arbeidet med å vurdere ønskede endringer ønsker Trondheim kommune synspunkter fra de som er berørt av innbyggerinitiativet. Berørte adressater har  mottatt brev om dette. Høringen vil også bidra til at de gjøres kjent med eventuelle utfordringer knyttet til endring.

Det er totalt ca. 4330 adressater i berørt område, ca. 290 av disse er bedrifter. Dersom kommunen beslutter å søke til Posten om å endre poststedsnavn, er det allikevel Posten som tar den endelige avgjørelsen.

Uttalefrist er satt til 1.september 2021. 

Sist oppdatert: 23.08.2021

Fant du det du lette etter?