Melding om vedtak av bruksnavn - Lerdal Øvre

Melding om vedtak av bruksnavn - Lerdal Øvre

Kartverket har etter forespørsel fra eier vedtatt skrivemåten av bruksnavn tilhørende gårdsnummeret 282/1 i Trondheim kommune. Det vedtatte navnet er «Lerdal Øvre» og er i tråd med eiers ønske. 

Se aktuell eiendom i kart

Stedsnavnloven § 5 tredje ledd gir grunneiere rett til å bestemme skrivemåten av eget bruksnavn dersom de kan dokumentere at skrivemåten har vært i offentlig bruk som bruksnavn. Det er fortsatt Kartverket som formelt vedtar skrivemåten. I slike saker er det kommunens oppgave å gjøre vedtaket kjent for de lokale organisasjonene som er berørt av vedtaket, derav denne kunngjøringen. 

Lovens § 12 slår fast at lokale organisasjoner med tilknytning til navnet er blant de som kan klage på den vedtatte skrivemåten av navnet. Klage på eierfastsatt skrivemåte av bruksnavn kan bare gjelde dokumentasjonen som eieren har framlagt for Kartverket, eller feil ved saksbehandlinga, jf. forskrift om stadnamn § 10.Klagen skal begrunnes og klagefristen er tre uker etter kunngjøring. 

Klagen sendes til:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til .

Sist oppdatert: 10.03.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward