Nye adresser gjeldende fra 01.02.2024.

Nye adresser gjeldende fra 01.02.2024.

Holtvegen

Kartutsnitt for Holtvegen

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
197/975 Holtvegen 5D Ny enebolig

Breidablikveien

Kartutsnitt for Breidablikveien

Gnr/bnr Ny adresse Off. bolignr./ bruksenhetsnr. Merknad
95/25 Breidablikveien 66A   1 boenhet i blokk
95/25 Breidablikveien 66B H0101. H0201, H0202, H0203, H0204. H0301, H0302, H0303, H0304, H0305. H0401, H0402, H0403. H0501, H0502. Inngang til 15 boenheter i blokk
95/25 Breidablikveien 66C   1 boenhet i blokk
95/25 Breidablikveien 66D   1 boenhet i blokk
95/25 Breidablikveien 66E   1 boenhet i blokk
95/25 Breidablikveien 66F   1 boenhet i blokk
95/230 Breidablikveien 68A H0101. H0201, H0202. H0301,
H0302. H0401. H0501.
Inngang til 7 boenheter i
blokk
95/230 Breidablikveien 68B H0101, H0102. H0201, H0202. H0301, H0302. H0401, H0402. H0501. Inngang til 9 boenheter i blokk
95/230 Breidablikveien 68C H0101, H0102. H0201, H0202.
H0301. H0401.
Inngang til 6 boenheter i
blokk
95/230 Breidablikveien 68D   1 boenhet i blokk
95/230 Breidablikveien 68E   1 boenhet i blokk
95/230 Breidablikveien 70A   1 boenhet i rekkehus
95/230 Breidablikveien 70B   1 boenhet i rekkehus
95/230 Breidablikveien 70C   1 boenhet i rekkehus
95/230 Breidablikveien 70D   1 boenhet i rekkehus

Ole Nordgaards veg

Kartutsnitt for Ole Nordgaards veg

Gnr/bnr Ny adresse Off. bolignr./
bruksenhetsnr.
Merknad
80/313 Ole Nordgaards veg 38F H0102 Ny boenhet i tilbygg

Stokkåsen

Kartutsnitt for Stokkåsen 

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
39/95 Stokkåsen 69A Ny enebolig
39/7 Stokkåsen 69B Ny enebolig

Turistveien

Kartutsnitt for Turistveien 

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
321/5 Turistveien 13A-D 4 eneboliger i kjede

 

Vikingvegen

Kartutsnitt for Vikingvegen 

Gnr/bnr Ny adresse Off. bolignr./
bruksenhetsnr.
Merknad
521/485 Vikingvegen 1A H0101, H0102.
H0201, H0202, H0203, H0204.
H0301, H0302, H0303, H0304.
H0401, H0402, H0403, H0404.
H0501, H0502, H0503, H0504.
Ny boligblokk
(Inngang til 18 leiligheter).
521/485 Vikingvegen 1B H0101, H0102, H0103.
H0201, H0202, H0203, H0204.
H0301, H0302, H0303, H0304.
H0401, H0402, H0403, H0404.
H0501, H0502, H0503, H0504.
Ny boligblokk
(Inngang til 19 leiligheter).
521/485 Vikingvegen 1C H0101, H0102, H0103.
H0201, H0202, H0203, H0204.
H0301, H0302, H0303, H0304.
H0401, H0402, H0403, H0404.
H0501, H0502, H0503, H0504.
Ny boligblokk
(Inngang til 19 leiligheter).
521/485 Vikingvegen 1D H0101, H0102, H0103.
H0201, H0202, H0203, H0204.
H0301, H0302, H0303, H0304.
H0401, H0402, H0403, H0404.
H0501, H0502, H0503, H0504.
Ny boligblokk
(Inngang til 19 leiligheter).
521/485 Vikingvegen 1E H0101, H0102, H0103, H0104, H0105, H0106, H0107, H0108.
H0201, H0202.
H0301, H0302.
H0401, H0402.
H0501, H0502.
Ny boligblokk
(Inngang til 16 leiligheter, inkl.1 gjesteleilighet).

Bergtunvegen

Kartutsnitt for Bergtunvegen 

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknad
59/143   Bergtunvegen 7 Ny enebolig
59/143   Bergtunvegen 9 Ny enebolig
59/237 Bergtunvegen 7B Bergtunvegen 11 Eksisterende enebolig
59/145   Bergtunvegen 13 Ny enebolig
59/145   Bergtunvegen 15 Ny enebolig

 

Selsbakkvegen

Kartutsnitt for Selsbakkvegen 

Gnr/bnr Ny adresse Off. bolignr./
bruksenhetsnr.
Merknad
100/194 Selsbakkvegen 35 H0101 Hovedinngang næringsarealer
100/194 Selsbakkvegen 37A H0201, H0202, H0203, H0204, H0205, H0206
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305, H0306
H0401, H0402, H0403, H0404, H0405, H0406
H0501, H0502, H0503, H0504, H0505, H0506
H0601, H0602, H0603, H0604, H0605, H0606
H0701, H0702, H0703
H0801, H0802
H0901, H0902
H1001, H1002
H1101, H1102
H1201, H1202
H1301, H1302
H1401, H1402
Ny boligblokk
(Hovedinngang til 47 leiligheter).
100/194 Selsbakkvegen 37B H0201, H0202, H0203, H0204, H0205, H0206
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305, H0306
H0401, H0402, H0403, H0404, H0405, H0406
H0501, H0502, H0503, H0504, H0505, H0506
H0601
Ny boligblokk
(Hovedinngang til 25 leiligheter).
100/194 Selsbakkvegen 37C H0201, H0202, H0203, H0204, H0205, H0206, H0207, H0208, H0209, H0210, H0211, H0212, H0213, H0214, H0215
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305, H0306, H0307, H0308, H0309, H0310, H0311, H0312, H0313, H0314, H0315
H0401, H0402, H0403, H0404, H0405, H0406, H0407, H0408, H0409, H0410
H0501, H0502, H0503
Ny boligblokk
(Hovedinngang til 43 leiligheter).
100/194 Selsbakkvegen 37D H0201, H0202, H0203, H0204, H0205
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305
H0401, H0402, H0403, H0404, H0405
H0501, H0502, H0503, H0504, H0505
Ny boligblokk
(Hovedinngang til 20 leiligheter).

Anders Tvereggens veg

Kartutsnitt for Anders Tvereggens veg

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
76/155 Anders Tvereggens veg 17F Ny enebolig
76/285 Anders Tvereggens veg 17G Ny enebolig

Rønningsvegen

Kartutsnitt for Rønningsvegen 

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknad
9/561 Rønningsvegen 34 Rønningsvegen 34A Eksisterende enebolig
9/921   Rønningsvegen 34B Ny enebolig, hovedbolig
9/921   Rønningsvegen 34C Ny enebolig, utleiedel

Munkvollstien

Kartutsnitt for Munkvollstien 

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknad
97/1182   Munkvollstien 5 Ny enebolig
97/1182   Munkvollstien 7 Ny enebolig
97/139 Kaptein Mitlids veg 1B Munkvollstien 9 Eksisterende enebolig

Østre Rosten

Kartutsnitt for Østre Rosten

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknad
323/1388 Østre Rosten 80
Inngang NØ
Østre Rosten 80A Eksisterende næringsbygg
323/1388 Østre Rosten 80
Inngang SV
Østre Rosten 80C Eksisterende næringsbygg
323/1388   Østre Rosten 80D Nytt omsøkt næringsbygg

Klostergata

Kartutsnitt for Klostergata 

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
404/81 Klostergata 70B (H0501) Ny boenhet i blokka
404/81 Klostergata 70B (H0502) Ny boenhet i blokka

Brøttemsvegen

Kartutsnitt for Brøttemsvegen 

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
537/75 Brøttemsvegen 807C Nytt næringsbygg, lagerenheter skal seksjoneres
537/75 Brøttemsvegen 807D Nytt næringsbygg, lagerenheter skal seksjoneres

Osvegen

Kartutsnitt for Osvegen 

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
23/187 Osvegen 15A Ny enebolig

Ladebekken

Kartutsnitt for Ladebekken 

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
415/270 Ladebekken 11B Parkeringsanlegg

Vestmarkbakken og Bjørnebyvegen

Kartutsnitt for Vestmarkbakken og Bjørnebyvegen 

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknad
103/313   Vestmarkbakken 32A Ny enebolig
103/313   Vestmarkbakken 32B Ny enebolig
103/313   Bjørnebyvegen 1A Ny enebolig
103/313   Bjørnebyvegen 1B Ny enebolig
103/312 Bjørnebyvegen 1B Bjørnebyvegen 1C Eksisterende enebolig

Holtermanns veg

Kartutsnitt for Holtermanns veg 

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
62/188 Holtermanns veg 13 Inngang vist på kart

Hårstad Mindes veg

Kartutsnitt for Hårstad Mindes veg

Gnr/bnr Ny adresse Off. bolignr./
bruksenhetsnr.
Merknad
324/201 Hårstad Mindes veg 4A H0201, H0202, H0203, H0204, H0205, H0206, H0207, H0208, H0209, H0210, H0211.
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305, H0306, H0307, H0308, H0309, H0310, H0311.
H0401, H0402, H0403, H0404, H0405, H0406.
Felles inngang til 28 leiligheter
324/201 Hårstad Mindes veg 4B-H  
7 leiligheter med egne ytre innganger i 1.etg
324/201 Hårstad Mindes veg 4J H0101, H0102, H0103, H0104. Felles inngang til 4 leiligheter
324/201 Hårstad Mindes veg 6A H0201, H0202, H0203, H0204, H0205, H0206, H0207.
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305, H0306, H0307.
H0401, H0402, H0403, H0404.
Felles inngang til 18 leiligheter
324/201 Hårstad Mindes veg 6B-E  
4 leiligheter med egne ytre innganger i 1.etg
324/201 Hårstad Mindes veg 6F H0101, H0102, H0103. Felles inngang til 3 leiligheter
324/201 Hårstad Mindes veg 8A H0101, H0102, H0103, H0104.
H0201, H0202, H0203, H0204, H0205, H0206, H0207, H0208, H0209.
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305, H0306, H0307, H0308, H0309.
Felles inngang til 22 leiligheter
324/201 Hårstad Mindes veg 8B-F  
5 leiligheter i med egne ytre innganger i 1.etg

Ingvald Ystgaards veg

Kartutsnitt for Ingvald Ystgaards veg

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknad
49/47 Ingvald Ystgaards veg 14 Ingvald Ystgaards veg 14A Eksisterende enebolig
49/47   Ingvald Ystgaards veg 14B Mikrohus

Flatheimvegen

Kartutsnitt for Flatheimvegen 

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
539/7 Flatheimvegen 27A-D 4 leiligheter i lavblokk
539/214 Flatheimvegen 29A-H 8 leiligheter i lavblokk
539/214 Flatheimvegen 31A-F 6 leiligheter i lavblokk

Jarveien

Kartutsnitt for Jarveien 

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
315/179 Jarveien 57A Sammenføyd boenhet
315/179 Jarveien 57B Sammenføyd boenhet

Olav Duuns veg

Kartutsnitt for Olav Duuns veg

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknad
104/2359   Olav Duuns veg 12A Ny enebolig i kjede
104/2359   Olav Duuns veg 12B Ny enebolig i kjede
104/2359   Olav Duuns veg 12C Ny enebolig i kjede
104/212 Olav Duuns veg 12 Olav Duuns veg 12D Eksisterende enebolig

Vegamot

Kartutsnitt for Vegamot 

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknad
53/8 Vegamot 1U
H0201 bolig utgår
Vegamot 1U
H0101
Nytt adm.-/flerbruksbygg (Adresse flyttes over til
nybyggets nye bruksenhet)
53/8 Vegamot 1V
H0101, H0102 (adm
og vaskeri i tidligere bygg utgår)
Vegamot 1V
H0101
Nytt vaskeri på ombygd bygg (Adresse flyttes over til nybyggets nye bruksenhet)
53/8   Vegamot 1A
H0110, H0210, H0310
3 nye hybler
53/8   Vegamot 1E
H0110, H0210, H0310
3 nye hybler
53/8   Vegamot 1G
H0210, H0310
2 nye hybler
53/8   Vegamot 1K
H0110, H0210, H0310
3 nye hybler
53/229   Vegamot 1Q
H0201
1 ny hybel
53/229 Vegamot 1Q
H0201-H0210
Vegamot 1Q
H0202-H0211
Endring av bruksenhetsnumre (forskyving) for eksisterende
bruksenheter, se plantegninger
53/229   Vegamot 1Q
H0301
1 ny hybel
53/229 Vegamot 1Q
H0301-H0310
Vegamot 1Q
H0302-H0311
Endring av bruksenhetsnumre (forskyving) for eksisterende
bruksenheter, se plantegninger
53/229   Vegamot 1R
H0201
1 ny hybel
53/229 Vegamot 1R
H0201-H0210
Vegamot 1R
H0202-H0211
Endring av bruksenhetsnumre
(forskyving) for eksisterende bruksenheter, se plantegninger
53/229   Vegamot 1R
H0301
1 ny hybel
53/229 Vegamot 1R
H0301-H0310
Vegamot 1R
H0302-H0311
Endring av bruksenhetsnumre (forskyving) for eksisterende
bruksenheter, se plantegninger
53/229   Vegamot 1S
H0211, H0311
2 nye hybler

Brøttemsvegen

Kartutsnitt for Brøttemsvegen 

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
537/79 Brøttemsvegen 809 B Adresse til eiendomsteig

 

Stubbanvegen

Kartutsnitt for Stubbanvegen 

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
85/181 Stubbanvegen 95A Ny enebolig
85/181 Stubbanvegen 95B Ny enebolig
85/181 Stubbanvegen 95C Ny enebolig
85/181 Stubbanvegen 95D Ny enebolig
85/181 Stubbanvegen 95E Ny enebolig

Gartnerivegen

Kartutsnitt for Gartnerivegen 

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
12/59 Gartnerivegen 1C Ny enebolig
12/59 Gartnerivegen 1D Ny enebolig

Bakkehellet

Kartutsnitt for Bakkehellet 

Gnr/
bnr
Ny adresse Off. bolignr./
bruksenhetsnr.
Merknad
71/13 Bakkehellet 5 H0101, H0102, H0103, H0104, H0105.
H0201, H0202, H0203, H0204, H0205, H0206.
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305.
H0401, H0402, H0403, H0404.
20 leiligheter i blokk

Brøttemsvegen

Kartutsnitt for Brøttemsvegen 

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknader
537/71 Brøttemsvegen 811 Brøttemsvegen 817 Adm.bygg

Gildheimsvegen

Kartutsnitt for Gildheimsvegen 

Gnr/
bnr
Ny adresse Off. bolignr./
bruksenhetsnr.
Merknad
4/12 Gildheimsvegen 8A H0101, H0102, H0103
H0201, H0202, H0203, H0204, H0205
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305
H0401, H0402, H0403
H0501
17 leiligheter i blokk
4/12 Gildheimsvegen 8B H0101
1 leilighet med egen ytre inngang i 1.etg
4/84 Gildheimsvegen 10 H0101, H0102, H0103, H0104
H0201, H0202, H0203, H0204
H0301, H0302, H0303, H0304
H0401
13 leiligheter i blokk
4/32 Gildheimsvegen 12 H0101, H0102, H0103, H0104, H0105, H0106
H0201, H0202, H0203, H0204, H0205, H0206
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305, H0306
H0401, H0402, H0403
H0501, H0502
23 leiligheter i blokk

Nedre Kristianstens gate

Kartutsnitt for Nedre Kristianstens gate

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknader
408/120 Nedre Kristianstens gate 8A og 8B Nedre Kristianstens gate 8 Eksist. enebolig

Østmarkveien

Kartutsnitt for Østmarkveien 

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
413/58 Østmarkveien 28M Nytt bofellesskap og servicesenter

Sist oppdatert: 01.02.2024

Fant du det du lette etter?