Nye adresser gjeldende fra 01.03.2024

Nye adresser gjeldende fra 01.03.2024

Ratesvingen

Kartutsnitt for Ratesvingen

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
92/122 Ratesvingen 1 Nytt næringsbygg

Heimdalsvegen

Kartutsnitt for Heimdalsvegen

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
201/57 Heimdalsvegen 168 Nytt næringsbygg

Weidemanns vei

Kartutsnitt for Weidemanns vei

Gnr/bnr Ny adresse Off. bolignr./
bruksenhetsnr.
Merknad
410/315 Weidemanns vei 29 K0101, K0102
U0101, U0102
H0101- H0102
H0201- H0202
H0301
Nytt leilighetsbygg
(9 bruksenheter)
410/316 Weidemanns vei 31 K0101
H0101- H0102
H0201- H0202
H0301- H0302
H0401
Nytt leilighetsbygg
(8 bruksenheter)
410/317 Weidemanns vei 33 H0101- H0102
H0201- H0202
Nytt leilighetsbygg
(4 bruksenheter)

Øystein Langsets veg

Kartutsnitt for Øystein Langsets veg

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
103/768 Øystein Langsets veg 10E Ny enebolig (på tomt under fradeling)

Solvangen

Kartutsnitt for Solvangen

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
102/147 Solvangen 185 Klubbhus

Nardovegen

Kartutsnitt for Nardovegen

Gnr/bnr Ny adresse Off. bolignr./
bruksenhetsnr.
Merknad
68/191 Nardovegen 12A H0101- H0118
H0201- H0231
H0301- H0331
H0401- H0431
H0501- H0531
H0601- H0631
H0701- H0711
Blokk med studentboliger /hybler

(184 bruksenheter)
68/191 Nardovegen 12B H0101- H0112
H0201- H0223
H0301- H0323
H0401- H0423
H0501- H0523
H0601- H0623
H0701- H0723
H0801- H0823
Blokk med studentboliger /hybler

(173 bruksenheter)
68/246 Nardovegen 12C H0101- H0112
H0201- H0223
H0301- H0323
H0401- H0423
H0501- H0523
H0601- H0623
H0701- H0723
H0801- H0823
Blokk med studentboliger /hybler

(173 bruksenheter)
68/246 Nardovegen 12D H0101- H0118
H0201- H0228
H0301- H0328
H0401- H0428
H0501- H0528
H0601- H0628
H0701- H0728
H0801- H0808
Blokk med studentboliger /hybler

(194 bruksenheter)
68/191 Nardovegen 12E U0101 Treningsstudio

Rønningsbakken

Kartutsnitt for Rønningsbakken

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
7/8 Rønningsbakken 42C Boenhet i 1.etg/sokkel. Egen inngang 1.etg.
7/8 Rønningsbakken 42D Boenhet i 2.etg/loft. Egen inngang 2.etg.

Strandveien / Innherredsveien

Kartutsnitt for Strandveien / Innherredsveien

Gnr/bnr Ny adresse Off. bolignr./
bruksenhetsnr.
Merknad
410/714 Strandveien 3 H0101, H0102, H0103.
H0201, H0202, H0203, H0204, H0205, H0206, H0207, H0208, H0209, H0210.
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305, H0306, H0307, H0308.
H0401, H0402, H0403, H0404, H0405.
H0501, H0502, H0503, H0504, H0505.
Felles inngang til 31 boenheter
410/714 Innherredsveien 46   Inngang næringslokaler

Leksvikgata

Kartutsnitt for Leksvikgata

Gnr/bnr Ny adresse Off. bolignr./
bruksenhetsnr.
Merknad
415/178 Leksvikgata 5 H0101, H0102, H0103, H0104, H0105, H0106, H0107, H0108, H0109, H0110.
H0201, H0202, H0203, H0204, H0205, H0206, H0207, H0208, H0209, H0210.
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305, H0306, H0307, H0308, H0309, H0310.
H0401, H0402, H0403, H0404, H0405, H0406, H0407, H0408, H0409.
H0501, H0502, H0503, H0504, H0505, H0506, H0507, H0508, H0509.
H0601, H0602, H0603, H0604, H0605, H0606, H0607.
H0701, H0702, H0703, H0704, H0705.
Ny boligblokk, felles inngang til 60 boenheter

Tesliåsen

Kartutsnitt for Tesliåsen

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
41/89 Tesliåsen 109 Ny enebolig
41/90 Tesliåsen 111 Ny enebolig
41/91 Tesliåsen 113 Ny enebolig
41/92 Tesliåsen 115 Ny enebolig
41/93 Tesliåsen 117 Ny enebolig
41/94 Tesliåsen 119 Ny enebolig
41/95 Tesliåsen 121 Ny enebolig
41/96 Tesliåsen 123 Ny enebolig

Valøyvegen

Kartutsnitt for Valøyvegen

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknad
62/24   Valøyvegen 15A Eksisterende næringsbygg
62/24   Valøyvegen 15B Eksisterende næringsbygg
62/24 Valøyvegen 15 Valøyvegen 15C Eksisterende næringsbygg
62/24   Valøyvegen 15D Nytt bygg (midlertidig 5 år)
62/24   Valøyvegen 15E Eksisterende anlegg
62/24   Valøyvegen 15F Eksisterende næringsbygg
62/24   Valøyvegen 15G Eksisterende næringsbygg
62/24   Valøyvegen 15H Eksisterende næringsbygg
62/24   Valøyvegen 15I Eksisterende næringsbygg
62/24   Valøyvegen 15J Eksisterende næringsbygg

Erling Skakkes gate / Kannikkestrete

Kartutsnitt for Erling Skakkes gate / Kannikkestrete

Gnr/bnr Ny adresse Off. bolignr./
bruksenhetsnr.
Merknad
400/66 Erling Skakkes gate 5A H0101 1 boenhet, egen ytre inngang fra gårdsplass
400/66 Erling Skakkes gate 5B H0101 1 boenhet, egen ytre inngang fra gårdsplass
400/66 Erling Skakkes gate 5C H0101 1 boenhet, egen ytre inngang fra gårdsplass
400/66 Erling Skakkes gate 5D H0201, H0202, H0203,
H0204, H0205, H0206.
H0301, H0302, H0303,
H0304, H0305, H0306.
12 boenheter med felles inngang
400/66 Erling Skakkes gate 5E H0101 1 boenhet, egen ytre inngang fra gårdsplass
400/66 Erling Skakkes gate 5F H0101 1 boenhet, egen ytre inngang fra gårdsplass
400/66 Erling Skakkes gate 5G H0101 1 boenhet, egen ytre inngang fra gårdsplass
400/66 Kannikestrete 6A H0101, H0102, H0201, H0202, H0203, H0301, H0302. 7 boenheter med felles inngang
400/66 Kannikestrete 6B H0101 1 boenhet, egen ytre inngang fra gårdsplass

Lauritz Jenssens gate

Kartutsnitt for Lauritz Jenssens gate

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknad
9/420 Lauritz Jenssens gate 42 Lauritz Jenssens gate 42A Eksisterende bolig
9/929   Lauritz Jenssens gate 42C Ny boenhet
9/929   Lauritz Jenssens gate 42D Ny boenhet

Edgar B. Schieldrops veg / Arne Bergsgårds veg

Kartutsnitt for Edgar B. Schieldrops veg / Arne Bergsgårds veg

Gnr/bnr Ny adresse Off. bolignr./
bruksenhetsnr.
Merknad
81/56 Edgar B. Schieldrops veg 34 H0101, H0102, H0103, H0104, H0105
H0201, H0202, H0203
H0301, H0302, H0303
H0401, H0402, H0403
H0501
Ny boligblokk
15 leiligheter
81/56 Edgar B. Schieldrops veg 36 H0101, H0102, H0103, H0104, H0105
H0201, H0202, H0203, H0204, H0205
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305
H0401, H0402, H0403, H0404, H0405
H0501, H0502, H0503, H0504, H0505
H0601
Ny boligblokk
26 leiligheter
81/56 Edgar B. Schieldrops veg 38 H0101, H0102, H0103, H0104, H0105
H0201, H0202, H0203, H0204, H0205
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305
H0401, H0402, H0403, H0404
H0501, H0502, H0503, H0504
H0601
Ny boligblokk
24 leiligheter
81/56 Edgar B. Schieldrops veg 40 H0101 Næringslokaler
81/155 Arne Bergsgårds veg 1 H0101, H0102, H0103, H0104, H0105, H0106, H0107, H0108
H0201, H0202, H0203, H0204, H0205, H0206, H0207, H0208
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305, H0306, H0307, H0308
H0401, H0402, H0403, H0404, H0405, H0406, H0407, H0408
H0501, H0502, H0503, H0504, H0505, H0506, H0507, H0508
H0601, H0602
Ny boligblokk
42 leiligheter
81/57 Arne Bergsgårds veg 3 H0101, H0102, H0103, H0104, H0105, H0106, H0107, H0108
H0201, H0202, H0203, H0204, H0205, H0206, H0207, H0208
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305, H0306, H0307, H0308
H0401, H0402, H0403, H0404, H0405, H0406, H0407, H0408
H0501, H0502, H0503, H0504, H0505, H0506, H0507, H0508
H0601, H0602
Ny boligblokk
42 leiligheter
81/57 Arne Bergsgårds veg 5 H0101, H0102, H0103, H0104, H0105, H0106, H0107, H0108
H0201, H0202, H0203, H0204, H0205, H0206, H0207, H0208
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305, H0306, H0307, H0308
H0401, H0402, H0403, H0404, H0405, H0406, H0407, H0408
H0501, H0502, H0503, H0504, H0505, H0506, H0507, H0508
H0601, H0602
Ny boligblokk
42 leiligheter
81/153 Arne Bergsgårds veg 7 H0101, H0102, H0103, H0104, H0105, H0106, H0107
H0201, H0202, H0203, H0204, H0205, H0206
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305, H0306
H0401, H0402, H0403, H0404, H0405, H0406
H0501, H0502
Ny boligblokk
27 leiligheter
Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknader
81/57 Arne Bergsgårds veg 1 Arne Bergsgårds veg 31 Eksisterende bolighus
81/57 Arne Bergsgårds veg 3 Arne Bergsgårds veg 33 Eksisterende bolighus
81/57 Arne Bergsgårds veg 5 Arne Bergsgårds veg 35 Eksisterende bolighus
81/57 Arne Bergsgårds veg 7 Arne Bergsgårds veg 37 Eksisterende bolighus
81/57 Arne Bergsgårds veg 9 Arne Bergsgårds veg 39 Eksisterende bolighus
81/57 Arne Bergsgårds veg 11 Arne Bergsgårds veg 41 Eksisterende bolighus
81/57 Arne Bergsgårds veg 13 Arne Bergsgårds veg 43 Eksisterende bolighus
81/57 Arne Bergsgårds veg 15 Arne Bergsgårds veg 45 Eksisterende bolighus

Langørjan

Kartutsnitt for Langørjan

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
259/17 Langørjan 10A Boenhet i 2mannsbolig
259/17 Langørjan 10B Boenhet i 2mannsbolig
259/17 Langørjan 12A Boenhet i 2mannsbolig
259/17 Langørjan 12A Boenhet i 2mannsbolig
259/17 Langørjan 14 Ny enebolig

Festningsgata

Kartutsnitt for Festningsgata

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
259/17 Festningsgata 38C Ny boenhet i tilbygg

Leif Tronstads veg

Kartutsnitt for Leif Tronstads veg

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
59/148 Leif Tronstads veg 10A Ny bolig i vert.tomannsbolig
59/148 Leif Tronstads veg 10B Ny bolig i vert.tomannsbolig

Gamle Oslovei

Kartutsnitt for Gamle Oslovei

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
424/10 Gamle Oslovei 46A Ny enebolig i rekke
424/10 Gamle Oslovei 46B Ny enebolig i rekke
424/10 Gamle Oslovei 46C Ny enebolig i rekke

Jarlsborgveien

Kartutsnitt for Jarlsborgveien

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknad
414/192 Ladehammerveien 15 Jarlsborgveien 41 Eksisterende enebolig

 

 

Sist oppdatert: 11.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward