Nye adresser gjeldende fra 01.04.2024

Nye adresser gjeldende fra 01.04.2024

Festningsgata

Kartutsnitt for Festningsgata

Gnr/bnr Ny adresse Off. bolignr./
bruksenhetsnr.
Merknad
409/290 Festningsgata 11A H0101-H0107
H0201-H0206
H0301-H0306
H0401-H0408
Inngang vest til 27 bruksenheter/ hybler som skal tas i bruk etter ombygging.
409/290 Festningsgata 11B H0101-H0102
H0201-H0205
H0301-H0305
Inngang nord til 12 bruksenheter/ hybler som skal tas i bruk etter ombygging

Sisikveien

Kartutsnitt for Sisikveien

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknad
315/614   Sisikveien 2A Ny bolig (mikrohus)
315/614   Sisikveien 2B Ny bolig (mikrohus)
315/166 Sisikveien 2A (H0101) Sisikveien 2C Eksisterende bolighus, inngang hovedbolig
315/166 Sisikveien 2A (H0102) Sisikveien 2D Eksisterende bolighus, inngang utleiedel
315/618 Sisikveien 2B Sisikveien 2E
Bygg gitt rammetillatelse. (Nytt vedtak om adresse(r) til bygg her kan bli aktuelt avhengig av utfall av pågående ny byggesøknad)

Hospitalsløkkan

Kartutsnitt for Hospitalsløkkan

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknad
402/35 Hospitalsløkkan 17 (H0201) Hospitalsløkkan 17A
(H0201)
Eksisterende bolighus,
inngang seksjon 1
402/35 Hospitalsløkkan 17 (H0101) Hospitalsløkkan 17A
(H0101)
Eksisterende bolighus,
inngang seksjon 2
402/35 Hospitalsløkkan 17
(H0102)
Hospitalsløkkan 17B
(H0101)
Eksisterende bolighus,
inngang seksjon 3

Ringvålvegen

Kartutsnitt for Ringvålvegen

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
181/2 Ringvålvegen 205A Eksisterende bygg, kontorbygg
181/2 Ringvålvegen 205B Eksisterende bygg, lagerbygg
181/2 Ringvålvegen 205C Eksisterende bygg, lagerbygg

Hangerslettvegen

Kartutsnitt for Hangerslettvegen

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
252/1 Hangerslettvegen 725 Ny bolig (våningshus LNF)

Langørjan

Kartutsnitt for Langørjan

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
259/17 Langørjan 8A Enebolig i kjede
259/17 Langørjan 8B Enebolig i kjede
259/17 Langørjan 8C Enebolig i kjede
259/17 Langørjan 8D Enebolig i kjede
259/17 Langørjan 8E Enebolig i kjede
259/17 Langørjan 8F Enebolig i kjede
259/17 Langørjan 8G Enebolig i kjede

Tungavegen

Kartutsnitt for Tungavegen

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
15/27 Tungavegen 24A Eksisterende bygg, inngang lager

Pianist Sandbergs vei

Kartutsnitt for Pianist Sandbergs vei

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknad
412/140 Pianist Sandbergs vei 11A (H0101) Pianist Sandbergs vei 11A (adresse uendret) Eksisterende bolighus,
inngang seksjon 1
412/140 Pianist Sandbergs vei 11A (H0201) Pianist Sandbergs vei 11B Eksisterende bolighus,
inngang seksjon 2

Sist oppdatert: 02.04.2024

Fant du det du lette etter?