Nye adresser gjeldende fra 03.06.2024

Nye adresser gjeldende fra 03.06.2024

Nordre Hallsetveg

Kartutsnitt for Nordre Hallsetveg

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknad
97/686 Skjermvegen 30B Nordre Hallsetveg 1A Eksisterende bolighus
97/873 Skjermvegen 32B Nordre Hallsetveg 1B Eksisterende bolighus
97/214 Nordre Hallsetveg 1
(H0101)
Nordre Hallsetveg 1C Eksisterende bolighus, inngang hovedbolig
97/214 Nordre Hallsetveg 1
(U0101)
Nordre Hallsetveg 1D Eksisterende bolighus,
inngang bileilighet

Arkitekt Ebbells veg

Kartutsnitt for Arkitekt Ebbells veg

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknad
16/455 Arkitekt Ebbells veg 28 Arkitekt Ebbells veg 21 Eksisterende bygg

Heggstadtrøa

Kartutsnitt for Heggstadtrøa

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknad
199/110 Heimdalsveien 100 Heggstadtrøa 80 Bolighus

Statsråd Krohgs veg

Kartutsnitt for Statsråd Krohgs veg

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknad
96/12   Statsråd Krohgs veg 3B Nytt bolighus
96/469 Statsråd Krohgs veg 3B Statsråd Krohgs veg 3E Eksisterende bolighus
96/469 Statsråd Krohgs veg 3C Statsråd Krohgs veg 3F Eksisterende bolighus

Krokvegen

Kartutsnitt for Krokvegen

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
521/193 Krokvegen 5 Nytt bolighus

Nedre Bergsvingen

Kartutsnitt for Nedre Bergsvingen

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
59/193 Nedre Bergsvingen 12A Nytt bolighus
59/490 Nedre Bergsvingen 12B Nytt bolighus

Vestre Rosten

Kartutsnitt for Vestre Rosten

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
315/581 Vestre Rosten 68A Inngang sokkel i nytt næringsbygg
315/581 Vestre Rosten 68B Inngang 1.etg. i nytt næringsbygg

Magnus Blindes veg

Kartutsnitt for Magnus Blindes veg

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
58/196 Magnus Blindes veg 15A Boenhet i rekke
58/196 Magnus Blindes veg 15B Boenhet i rekke
58/196 Magnus Blindes veg 15C Boenhet i rekke

Falkenborgvegen

Kartutsnitt for Falkenborgvegen

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
12/1 Falkenborgvegen 44 Ny trafostasjon
12/39 Falkenborgvegen 45 Eksisterende lagerbygg for Nidar

Marie Michelets veg

Kartutsnitt for Marie Michelets veg

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
12/153 Marie Michelets veg 26 Nytt bolighus

 

 

Sist oppdatert: 03.06.2024

Fant du det du lette etter?