Nye vegnavn - Moholtbakken og Storlersbakken

Nye vegnavn - Moholtbakken og Storlersbakken

Kartverket har gjort følgende vedtak etter Lov om stadnamn om navn på vegstrekninger langs E6 på Moholt og Storler: 

  • Moholtbakken
  • Storlersbakken

I saker der Kartverket gjør vedtak om navn på statlige anlegg, er det kommunens oppgave å gjøre vedtaket kjent for de som etter §12 i Lov om stadnamn har klageadgang. 

Klage:
Lov om stadnamn slår fast at de som har uttalerett i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av et vedtatt navn. Klagen skal begrunnes og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gt. 14. Oppgi ref. 20/51188.

Klagen sendes til:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til  

 

 

 

Sist oppdatert: 16.09.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward