Nytt navn på plass - Liv Ullmanns plass

Nytt navn på plass - Liv Ullmanns plass

Trondheim kommune har besluttet å hedre Liv Ullmann ved å ta i bruk hennes navn på en plass sentralt i byen. Plassen det er snakk om er dagens hovedinngang til Trøndelag Teater. For at «Liv Ullmanns plass» skal kunne tas i bruk offentlig må navnet vedtas etter Lov om stadnamn.  

Som følge av overnevnte har Trondheim kommune gjort dette vedtaket etter Lov om stadnamn:

• Plassen utenfor dagens hovedinngang til Trøndelag Teater tildeles navnet «Liv Ullmanns plass»

Navnet er vedtatt i henhold til stedsnavnloven med tilhørende forskrift og arbeidet er gjort i tett samarbeid med lokale organisasjoner som er berørt av saken. Med denne tilnærminga har kommunen tildelt det aktuelle stedet et navn som logisk hører hjemme og som gir mening for innbyggerne og de som ferdes i området. Kultur-, idrett- og frivillighetskomiteen i Trondheim kommune støtter det fremlagte navnet. Språkrådet har ingen merknader til navnets skrivemåte.

Klage
§12 i stedsnavnloven slår fast at de som har uttaleadgang i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av vedtatte navn. Klagen skal grunngis og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 2024/439.

Klagen sendes:

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

eller til .

Sist oppdatert: 02.04.2024

Fant du det du lette etter?