Nytt parknavn - Bastionparken

Nytt parknavn - Bastionparken

Trondheim kommune har gjort vedtak etter Lov om stadnamn om navn på ny park. Parken befinner seg nedenfor tidligere Fylkesmannsboligen i Elvegata 17. Området har i lengre tid vært avstengt og det er ønskelig å skilte til parken med hensikt å legge til rette for at folk skal finne frem
og bruke parken. 

Trondheim kommune har gjort følgende vedtak:
Parken som befinner seg nedenfor tidligere Fylkesmannsboligen i Elvegata 17 tildeles navnet «Bastionparken».

Se aktuell park i kart: 
Detaljkart
Oversiktskart

Navnet er vedtatt i henhold til stedsnavnloven med tilhørende forskrift og arbeidet er gjort i tett samarbeid med lokale organisasjoner som er berørt av saken. Med denne tilnærminga har kommunen tildelt det aktuelle stedet et navn som logisk hører hjemme og som gir mening for innbyggerne og de som ferdes i området. Kultur-, idrett- og frivillighetskomiteen i Trondheim kommune støtter det fremlagte navnet. Språkrådet har ingen merknader til navnets skrivemåte.

Klage
§12 i stedsnavnloven slår fast at de som har uttaleadgang i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av vedtatte navn. Klagen skal grunngis og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 2023/18193.

Klagen sendes:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim

Eller til

 

 

Sist oppdatert: 25.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward