Nytt vegnavn - Nordre Flatåsjordet

Nytt vegnavn - Nordre Flatåsjordet

Som følge av utbygging og anleggelse av boliger ved Nordre Flatåsen har Trondheim kommune vedtatt et nytt vegnavn etter Lov om stadnamn. Det nye vegnavnet skal inngå i adresser på samme sted. 


Trondheim kommune har gjort følgende vedtak:

Vegen som går forbi Nedre Flatåsveg og Buengvegen og som ender i nytt boligfelt tildeles navnet «Nordre Flatåsjordet».

Detaljkart over aktuell veg
Oversiktskart over aktuell veg 

Navnet er vedtatt i henhold til stedsnavnloven med tilhørende forskrift og arbeidet er gjort i tett samarbeid med lokale organisasjoner som er berørt av saken. Med denne tilnærminga har kommunen tildelt den aktuelle vegen et navn som logisk hører hjemme på stedet og som legger
til rette for at folk skal finne frem. Kultur-, idrett- og frivillighetskomiteen i Trondheim kommune støtter det fremlagte navnet. Språkrådet har anbefalt kommunen å ta i bruk "Flatåsjordet" som navn i dette tilfellet, men har ellers ingen merknader til skrivemåte. 

Klage
§12 i stedsnavnloven slår fast at de som har uttaleadgang i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av vedtatte navn. Klagen skal grunngis og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate
14. Oppgi ref. 2023/24880.

Klagen sendes:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim

Eller til

 

Sist oppdatert: 25.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward