Omgjøring av vedtak - Lerdal med følgenavn

Omgjøring av vedtak - Lerdal med følgenavn

Kartverket har etter klage omgjort vedtak om skrivemåte av gårdsnavn med følgenavn. Det gjeldende vedtaket er: 

Lerdal navnegard (felles navn for gnr. 281 og 282)
Nedre Lerdal gard (gnr. 281)
Moen bruk (bnr. 281/1)
Øvre Lerdal gard (gnr. 282)
Lerdalsheia hei
Lerdalsbrennan haug
Lerdalsplassen gammel bosettingsplass

I slike saker har Trondheim kommune ansvaret for å kunngjøre vedtaket og gjøre vedtaket kjent for de som etter Lov om stadnamn § 12 har klageadgang.  

Klage: 
Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker og klagen skal begrunnes. Saksdokumentene er tilgjengelige i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gt. 14. Oppgi ref. 21/6039. 

Klagen sendes til: 
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til

 

Sist oppdatert: 04.03.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward