Oppstart av navnesak - fire nye vegnavn ved Trøåsen

Oppstart av navnesak - fire nye vegnavn ved Trøåsen

Som følge av utbygging og anleggelse av boliger med tilhørende veger på Trøåsen har Trondheim kommune startet sak etter Lov om stadnamn med hensikt å finne nye vegnavn. De nye vegnavna skal inngå i adresser på samme sted. 

Detaljkart
Oversiktskart 

Vi håper på nyttige innspill fra lokale organisasjoner som er berørt i denne sammenhengen og vi ønsker derfor forslag til nye navn. I utgangspunktet ønsker vi å ta i bruk stedsrelaterte navn som det er viktig å ta vare på, men det er også ønskelig å få andre navneforslag som er knyttet til for eksempel særegenheter i flora, fauna eller landskapet forøvrig i dette området. I tilfelle det er aktuelt å oppkalle en veg etter en person, har Trondheim kommune en uttalt strategi om å oppkalle etter flere kvinner. 

I utgangspunktet ber vi om forslag til fire nye vegnavn. Det kan imidlertid bli aktuelt med flere nye vegnavn i samme område og historielaget må derfor gjerne foreslå ytterligere tre til fire vegnavn.

Innspill til vegnavn sendes innen 27. november til
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til

Sist oppdatert: 14.11.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward