Oppstart av navnesak - navn på konstruksjoner på hovedsykkelrute

Oppstart av navnesak - navn på konstruksjoner på hovedsykkelrute

En ny hovedsykkelrute mellom Lademoen – Lilleby – Gildheim (Rg 706) i Trondheim kommune er underplanlegging, og Kartverket har i den forbindelse initiert sak etter Lov om stadnamn med hensikt å navngi bruer og underganger som inngår i prosjektet. Saken blir tatt opp for å avklare skrivemåten slik at navna kan tas i bruk i offentlig sammenheng.

Når Kartverket reiser navnesak for å navngi statlige anlegg er det kommunens ansvar å kunngjøre saken, samt å gjøre den kjent for de som har rett til å uttale seg. Lokale organisasjoner med tilknytning bes derfor om å gi sin vurdering av foreslåtte navn:

Nummer Forslag fra Statens vegvesen Forslag fra Kartverket
1 Reina gang- og sykkelundergang Reinaundergangen
2 Nidarholmbrua gang- og sykkelbru Nidarholm(s)brua
3 Gardemoen gang- og sykkelundergang Gardemoundergangen
4 Ladalen gang- og sykkelundergang Ladal(s)undergangen
5 Hangarbrua  
6 Leangen gang- og sykkelundergang Leangundergangen

Kart over berørte konstruksjoner

Trondheim kommune ber med dette innspill på foreslåtte navn, eventuelt andre forslag til navn. Innspill sendes innen 10. august 2021 til:

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til

Sist oppdatert: 28.02.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward