Oppstart av navnesak - navn på park på Tempe

Oppstart av navnesak - navn på park på Tempe

Som følge av oppgradering av friområde til park på Tempe er det behov for å tildele parken et eget og offisielt navn. Navnet skal tas i bruk på skilt inn til parken og fremgå på kart, og dermed må navnet vedtas etter Lov om stadnamn med tilhørende forskrift. 

Detaljkart over aktuelt parkanlegg 

Oversiktskart over aktuelt parkanlegg 

I Trondheim kommune er det tradisjon for å videreføre allerede eksisterende navnetradisjon når nye anlegg skal navngis. Det er også en viss tradisjon for å kalle opp parker og plasser etter personer som har vært av betydning og som fortjener å få et anlegg kalt opp etter seg. Arbeidet med å finne navn til overnevnte park er helt i startfasen men noen har allerede
foreslått «Tempeparken». Navnet har blitt hørt av berørt historielag som støtter seg til forslaget om navn.

Kommunen ber om tilbakemelding på forslaget om å ta i bruk «Tempeparken» som navn på aktuelt parkanlegg, eventuelt andre forslag til navn. Innspill sendes innen 14. juni 2024 til:

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til

Sist oppdatert: 24.05.2024

Fant du det du lette etter?