Oppstart av navnesak - to nye vegnavn på Kattem

Oppstart av navnesak - to nye vegnavn på Kattem

Som følge av utbygging ved Kattemskogen skal det anlegges to nye veger. Vegene har behov for egne navn som skal tas i bruk i adresser på samme sted. Se kart over aktuelle veger nedenfor: 

Trykk her for å se detaljkart.

Trykk her for å se oversiktskart.

I følge Lov om stadnamn § 5 har lokale organisasjoner rett til å uttale seg om navn. Vi ønsker derfor forslag fra berørte historielag og liknende om to nye vegnavn. Helst ønsker vi å ta i bruk lokale stedsnavn som det er viktig å ta vare på, men det er også ønskelig å få andre navneforslag som er knyttet til for eksempel særegenheter i flora, fauna eller landskapet for øvrig i dette området. Dersom det er aktuelt å oppkalle vegene etter personer, har Trondheim kommune en uttalt strategi om å oppkalle etter flere kvinner. 

For at navnesaken skal behandles innen rimelig tid ber vi om innspill innen 10.09.2021.

Sist oppdatert: 24.08.2021

Fant du det du lette etter?