Oppstart av navnesak - tre nye vegnavn mellom Leangen og Tunga

Oppstart av navnesak - tre nye vegnavn mellom Leangen og Tunga

Som følge av utbygging og anleggelse av veger på tidligere Leangen travbane er det behov for tre nye vegnavn. Vegnavna skal inngå i adresser på samme sted. Trykk på nedenstående lenker for å se kart over aktuelle veger og område: 

Detaljkart 
Oversiktskart

Trondheim kommune ønsker forslag til navn og har sendt forespørsel om innspill til berørte lokale organisasjoner. I utgangspunktet ønsker vi å ta i bruk stedsrelaterte navn som det er viktig å ta vare på, men det er også ønskelig å få andre navneforslag som er knyttet til for eksempel særegenheter i flora, fauna eller landskapet for øvrig i dette området. I tilfelle det er aktuelt å oppkalle vegen etter en person, har Trondheim kommune en uttalt strategi om å oppkalle etter flere kvinner. 

For at navnesaken skal behandles innen rimelig tid ber vi om innspill innen 15. juli 2022. Innspill sendes til: 

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til

 

Sist oppdatert: 01.07.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward