Oppstart av navnesak vedrørende navn knyttet til gårdsnummer 281 og 282 i Trondheim kommune - Leirdal/Lerdal

Oppstart av navnesak vedrørende navn knyttet til gårdsnummer 281 og 282 i Trondheim kommune - Leirdal/Lerdal

Etter forespørsel fra berørte grunneiere har Kartverket startet sak etter Lov om stadnamn med hensikt å avklare skrivemåte på navn tilhørende gårdsnummer 281 og 282 i Trondheim kommune. I tillegg til å avklare skrivemåten av nevnte gårdsnavn ønsker Kartverket at stedsnavn avledet av gårdsnavna også skal avklares i samme navnesak. Denne navnesaken omhandler derfor følgende navn:

  • Leirdal - navnegard (felles navn for gnr. 281 og 282)
  • Nedre Leirdal - Moen gard (gnr. 281)
  • Nedre Leirdal - Moen - Lerdalsmoen bruk (bnr. 281/1)
  • Øvre Leirdal - gard (gnr. 282)
  • Leirdalsheia - hei
  • Leirdalsbrennan - haug
  • Leirdalsplassen - gammel bosettingsplass

I slike saker er det kommunens oppgave å gjøre saken kjent ved å kunngjøre i en lokal avis og på sine nettsteder. Kommunen skal også sende brev om saken til berørte eiere og lokale organisasjoner og ta ansvaret med å samle inn høringsuttalelser som legges til saken. I denne saken har kommunen vurdert Byneset historielag, Byhistoriekomiteen og Trondhjems historiske forening som berørte lokale organisasjoner med rett til å uttale seg i tillegg til berørte grunneiere.

Innspill sendes innen 26. mai 2021 til

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til

Sist oppdatert: 30.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward