Prekvalifisering kunst Innherredsveien

Prekvalifisering kunst Innherredsveien

Innherredsveien er en viktig innfartsåre til Trondheim sentrum fra nord og øst. Strekningen som går gjennom bydelen Lademoen bygges om fra firefeltsvei til tofelts miljøgate. Det legges til rette for et urbant gateliv med gang- og sykkelvei, beplantninger og en rekke små parkrom. I forbindelse med dette har Trondheim kommune (gjennom kunstordningen) og Trøndelag Fylkeskommune satt av 1 million kroner hver til kunst i området. Totalbudsjettet er altså 2 millioner kroner, som inkluderer skissehonorarer, 5% avgift til BKH og honorar til kunstfaglig prosjektleder.

Det vil bli foretatt en åpen prekvalifisering for å finne kandidater som inviteres til en konkurranse.

Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere oppfordres til å melde interesse og sende inn presentasjoner av egen kunstnerisk virksomhet.

Kunstnerens totalbudsjett: 1 500 000 kr
Skissehonorar: 40 000 kr

Frist for innlevering av interessemelding til prekvalifiseringen er 12. mai kl. 24.00, og konkurransen starter med befaring 14. juni. Det forventes at kunsten skal være ferdig og montert i løpet av 2025.

Vilkår og materiale for innsendelse

Til prekvalifiseringen ønsker kunstutvalget en begrunnet interesse for deltakelse.

Konkrete forslag, ferdige verk eller skisser av mulige kunstneriske løsninger er ikke ønsket i denne runden, men hvis søker har tanker/stikkord om idéutvikling er det frivillig å sende med det.

Interesserte sender én – 1 – samlet PDF-fil med:

  • kort begrunnelse for interesse og oppgaveforståelse
  • CV med kontaktinformasjon
  • Bilder fra tidligere prosjekter som er relevante i sammenhengen
  • Kunstnerens/gruppens navn skal fremgå av filnavnet: fornavn_etternavn.pdf

Materialet skal være på maksimum 10 A4 sider, alt inkludert.
Maks størrelse på PDF er 10 MB.

E-posten merkes "Prekvalifisering Innherredsveien" og sendes til:

Vedlegg

Sist oppdatert: 08.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward