Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning

Barn og unge er en viktig ressurs for Trondheim i dag og i framtida. Barn i Trondheim skal oppleve barnehage, skolefritidsordning og skole som sentrale arenaer i eget liv. På disse arenaene skal de møte engasjerte voksne som veiledere i oppveksten til et godt voksenliv.

Virksomhetsområdet oppvekst og utdanning organiseres i:

Barnehage: Det er i dag full barnehagedekning i Trondheim og foreldre kan velge i et stort tilbud av ulike barnehagetyper til sitt barn.

Trondheimsskolen: Skolene i byen er i stadig utvikling. Det brukes store ressurser på utvikling av det pedagogiske miljøet gjennom videre- og etterutdanning av lærere og rehabilitering og nybygging av skoler.

Barne- og familietjenesten: I noen faser av livet trenger alle støtte. Barne- og familietjenesten kan bidra med råd og veiledning. Når utfordringene er ekstra store, kan vi også gi deg praktisk hjelp og bistand.

Oppvekstadministrasjonen hjelper med administrative oppgaver.

Kvalitetsmeldinger

Oppvekst- og utdanningsdirektør

Oversikt over direktør og kommunalsjefer.

Enhetene

Barnehager

Skoler

Barne- og familietjenesten

Oppvekstadministrasjonen

Sist oppdatert: 11.01.2024

Fant du det du lette etter?