Hjem Om kommunenBefolkningsstatistikk

Befolkningsstatistikk

Folkemengde

Hovedtall kvartalsstatistikk

Befolkningen i Trondheim kommune har økt fra 205 163 innbyggere i 2020 til 207 595 per inngangen av 2021. En folketilvekst på 2 432 innbyggere (1,2 prosent). 

I statistikken nedenfor står det mer om befolkningsutviklingen i Trondheim per år og per kvartal. Statistikk over folkemengde omfatter personer folkeregistrert i Trondheim kommune på et gitt tidspunkt, hvilket betyr at en del studenter ikke er tatt med. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Årsrapport 2020: Befolkningsendringer i Trondheim

Kvartalsrapport: Befolkningsendringer 3. kvartal 2020

De siste kvartalsendringer i Trondheim

De siste kvartalsendringer i storbyregioner

Årsstatistikk for Trondheim

Folkemengde etter 1-årsgrupper og kjønn, 1986 og utover (Kilde: SSB-tabell  07459)

Folkemengde etter grunnkrets, 2001 og utover (Kilde: SSB-tabell  04317)

Folkemengde etter bydel, 1-årsgrupper og kjønn, 2001 og utover (Kilde: SSB-tabell  10826)

Folkemengde etter tilnærmet barneskolekrets, 1- og 5-årsgrupper, 2020 (pdf, odsxlsx- 07.08.2020

Relevant statistikk fra SSB: Tabeller om folkemengde

Relevante kart

4-delt bydelsinndeling

Tilnærmet barneskolekrets 2019-2020 og grunnkretser 2019

Faktisk og tilnærmet barneskolekrets 2018-2019

Folkemengde etter bakgrunnsland

Tabellene og figurene nedenfor viser folkemengde etter bakgrunnsland basert på to ulike inndelinger: Innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre. Innvandrere er her definert som personer født i utlandet av utenlandske foreldre. For norskfødte med innvandrerforeldre så har morens fødeland forrang. Statistisk sentralbyrå er kilde for statistikken.

Folkemengde etter bakgrunnsland: Figurer

Folkemengde etter bakgrunnsland: Tabeller

09.03.2020 - Personer med utenlandsk landbakgrunn etter bakgrunnsland, 2010-2020 (pdfxlsxods) (Kilde: SSB-tabell 07108)

Statistikk for gamle Trondheim

19.04.2013 - Personer med utenlandsk landbakgrunn etter bakgrunnsland, 1994-2012 (pdf, ods)

Flytting

Det er en betydelig flyttestrøm både inn, ut og internt i Trondheim kommune. Tabellene nedenfor viser disse flyttestrømmene etter fra- og tilflyttingsregion. De oppdateres årlig og Statistisk sentralbyrå er kilde for statistikken.

Flytting

25.06.2014 - Flytting til og fra Trondheim kommune 1980-2013 (pdf, ods)

25.06.2014 - Flytting mellom statistikkområder i Trondheim 2001-2013 (pdf, ods)

Relevante kart

10 statistikkområder

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Trondheim kommune:

Sveinung Eiksund, og Håkon Strand

Sist oppdatert: 09.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004