Befolkningsstatistikk

Befolkningsstatistikk

Befolkningen i Trondheim kommune økte med 1 905 personer (0,9 prosent) i 2023, slik at kommunen hadde 214 565 innbyggere per 1. januar 2024. For nærmere informasjon om befolkningsutvikling, kan man se på befolkningsrapporten, eller lese mer nedenfor.  

I statistikken nedenfor står det mer om befolkningsutviklingen i Trondheim per år og per kvartal. Statistikk over folkemengde omfatter personer folkeregistrert i Trondheim kommune på et gitt tidspunkt, hvilket betyr at en del studenter ikke er tatt med. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Kvartalsrapport: Befolkningsendringer 1. kvartal 2024

Årsrapport 2023: Befolkningsendringer i Trondheim

De siste kvartalsendringer i Trondheim

De siste kvartalsendringer i storbyregioner

Befolkningsutvikling i Midtbyen

Årsstatistikk for Trondheim

Folkemengde etter 1-årsgrupper og kjønn, 1986 og utover (pdfodsxlsx, Kilde: SSB-tabell 07459) - 11.03.2024

Folkemengde etter grunnkrets, 2001 og utover (pdfodsxlsx, Kilde: SSB-tabell 04317) - 11.03.2024

Folkemengde etter bydel, 2001 og utover (pdfodsxlsx, Kilde: SSB-tabell 10826) - 11.03.2024

Folkemengde etter tilnærmet barneskolekrets, 1- og 5-årsgrupper, 2024(pdf, csv, xlsx) - 13.05.2024

Relevant statistikk fra SSB: Tabeller om folkemengde

Relevante kart

4-delt bydelsinndeling

Tilnærmet barneskolekrets 2022-2023 og grunnkretser 2021

Faktisk og tilnærmet barneskolekrets 2022-2023

Folkemengde etter bakgrunnsland

Tabellene og figurene nedenfor viser folkemengde etter bakgrunnsland basert på to ulike inndelinger: Innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre. Innvandrere er her definert som personer født i utlandet av utenlandske foreldre. For norskfødte med innvandrerforeldre så har morens fødeland forrang. Statistisk sentralbyrå er kilde for statistikken.

Folkemengde etter bakgrunnsland: Figurer

Folkemengde etter bakgrunnsland: Tabeller

07.03.2024 - Personer med utenlandsk landbakgrunn etter bakgrunnsland, 2010-2024 (pdf, xlsx, ods) (Kilde: SSB-tabell 07108)

Statistikk for gamle Trondheim

19.04.2013 - Personer med utenlandsk landbakgrunn etter bakgrunnsland, 1994-2012 (pdf, ods)

Flytting

Det er en betydelig flyttestrøm både inn, ut og internt i Trondheim kommune. Tabellene nedenfor viser disse flyttestrømmene etter fra- og tilflyttingsregion. De oppdateres årlig og Statistisk sentralbyrå er kilde for statistikken.

Flytting

21.04.2023 - Flytting mellom statistikkområder i Trondheim kommune 2012-2021 (pdf, ods)

25.06.2014 - Flytting til og fra Trondheim kommune 1980-2013 uten Klæbu (pdf, ods)

25.06.2014 - Flytting mellom statistikkområder i Trondheim 2001-2013 uten Klæbu (pdf, ods)

Relevante kart

10 statistikkområder

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Trondheim kommune:

, og

Sist oppdatert: 23.05.2024

Fant du det du lette etter?