Personvern på Min side

Personvern på Min side

Kortversjon

Min side henter informasjon om deg fra våre systemer, og det som vises i din nettleser er det bare du som kan se. Dersom du tar kontakt med oss via Min side, vil du bli spurt om samtykke til at vi behandler personopplysninger om deg.

Tilbake til Min side

Utvidet versjon

Ansvar

Behandlingsansvarlig: Trondheim kommune

Databehandler: Trondheim kommune og systemleverandører

Trondheim kommune er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres via nettstedet www.trondheim.kommune.no, og tilhørende digitale publikumstjenester, herunder Min side.

Databehandleravtaler mellom Trondheim kommune og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Hvorfor behandler Min side personopplysninger om deg

Hensikten med Min side er å gi innbygger innsyn i sitt forhold til kommunen, samt legge til rette for å kunne ta kontakt med kommunen. Det er grunnleggende for konseptet Min side å innhente og behandle personopplysninger.

Ved bruk av tjenester i Min side benyttes personopplysninger for å hente ut ytterligere opplysninger fra relevante fagsystemer. Alle personopplysninger hentes fra kommunens fagsystemer og offentlige registre på innbyggers forespørsel.

Fødselsnummer hentes fra ID-porten ved pålogging og ytterligere opplysninger hentes samtidig fra Folkeregisteret, Matrikkel og Kontakt- og reservasjonsregisteret eller Brønnøysundregistrene.

Min sides behandling av personopplysninger reguleres av Forvaltningsloven, Offentleglova og Personopplysningsloven. Ingen behandling eller innsamling skjer annet enn for den som er logget inn. Det er kun du som kan se sammenstilling av dine data på Min side.

Informasjonskapsler og innsamling av webstatistikk

Trondheim kommune bruker informasjonskapsler (cookies) til å generere webstatistikk for å forbedre kvaliteten på trondheim.kommune.no, Min side og tilhørende digitale tjenester. Opplysninger om besøkende anonymiseres, slik at Trondheim kommune ikke kan spore opplysningene tilbake til en enkelt bruker. Min side kan dermed ikke spore din bruk av Min side tilbake til deg som enkeltperson.

Trondheim kommune benytter analyseverktøyet Siteimprove for å samle inn opplysninger om besøkende på minside.trondheim.kommune.no. Formålet er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre kvaliteten på nettstedet og i de digitale tjenestene våre.

Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene anonymiseres, slik at vi ikke kan spore opplysningene tilbake til en enkelt bruker. Teknikken som benyttes er IP-maskering (fjerner hele IP-adressen).

Behandling av personopplysninger på vegne av Min side

Den som behandler personopplysninger på oppdrag fra Min side kalles en databehandler. Trondheim kommune har inngått databehandleravtaler med alle sine driftsleverandører for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og Min sides krav til behandling av personopplysninger.

Min side deler ikke opplysninger med andre enn innbyggeren selv. Bruken av driftsleverandør som databehandler er ikke å regne som en utlevering av personopplysninger.

Personopplysninger om deg vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Overføring av personopplysninger som gjennomføres av Min sides underliggende fagsystem til sine databehandlere, anses ikke som utlevering i forbindelse med Min side.

Lagringstid

Det lagres i utgangspunktet ikke personopplysninger i Min side. Unntaket er logging av aktivitet og caching/mellomlagring i Trondheim kommunes tjenesteplattform, som gjennomføres av sikkerhetshensyn, feilsøkingsbehov og for å kunne gjennomføre forbedring av tjenester.

Det er etablert sletterutiner for logging og caching/mellomlagring. Lagringstid er henholdsvis 6 måneder og 10 minutter for logging og caching/mellomlagring.

Dine rettigheter når Min side behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene Min side behandler om deg.

Du kan ved henvendelse til oss kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om Min sides behandling av opplysningene.

Eventuelle klager på Min sides behandling av personopplysninger om deg, kan rettes til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakt med oss på e-post.

Spørsmål om Min side eller webstatistikk

Spørsmål om elektroniske skjema og sikkerhet

Generelle spørsmål om personvern og informasjonssikkerhet

eller kontakt personvernombudet direkte (se lenke under).

Personvernombud

Mona Trøen er personvernombud i Trondheim kommune.

Gå til Min side

Sist oppdatert: 25.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward