Idrett, kultur og fritid

Idrett, kultur og fritid

Trondheim kommune skal legge til rette for fysisk aktivitet for alle.

Unge som leker

Vi skal være en grønn by med rik og variert natur og med attraktive uteområder.

Idrett

Kommunale anlegg skal tilrettelegges slik at det blir enkelt å gjennomføre både store bredde- og toppidrettsarrangementer, utvikles og bygges med fokus på bærekraft, lavt klimafotavtrykk, flerfunksjonalitet, tilgjengelighet, økt sambruk og samarbeid.

Den videre utviklingen av Granåsen idrettspark er en sentral satsing innenfor idrettsområdet.

Friluftsliv

Innenfor friluftslivsområdet er oppfølgingen av Plan for friluftsliv og grønne områder (PFG) viktige satsinger, med Nidelvstien og Storheiastien som sentrale tiltak.

Kunst og kultur

I tråd med vedtatt Kommunedelplan for kunst og kultur i Trondheim 2019-2030 skal kunst og kultur være en bærende kraft i utviklingen av Trondheim fram mot 2030.

For å realisere dette brukes tre hovedperspektiver som angir hvert sitt målområde: Folket, Kunsten og Byen.

Gjennom de tre områdene skal Trondheim kommune ivareta en helhetlig kunst- og kulturpolitikk.

Sist oppdatert: 20.10.2020

Fant du det du lette etter?