Kommuneøkonomien

Kommuneøkonomien

Trondheim kommune skal ha en sunn økonomi som gir handlingsrom for viktige satsinger, gode kommunale tilbud og trygge og gode arbeidsmiljø.

Penger med en blomst

Budsjett og plan

Hvert år lages det et nytt kommunebudsjett og en fireårig handlings- og økonomiplan som sier hvordan langsiktige mål skal følges opp og hvordan pengene skal fordeles, hva det skal investeres i, og hvordan kommunens eiendeler skal forvaltes.

God økonomistyring

Kommunen har vedtatt en handlingsregel og tre målsettinger for å sikre god økonomistyring. Handlingsregelen og målsettingene er styrende for arbeidet med handlings- og økonomiplanene.

  • Handlingsregelen bestemmer hvor mye kommunen skal betale i renter og avdrag hvert år.
  • Målsettingene anbefaler hvor mye lån kommunen kan ha, hvor bra driftsresultat kommunen bør ha og målsettingen for disposisjonsfondet gir en anbefaling om hvor mye oppsparte midler kommunen bør ha.

Planer, budsjetter og rapporter

Les mer om tidligere handlings- og økonomiplaner, budsjett og årsrapporter.

Sist oppdatert: 20.10.2020

Fant du det du lette etter?