Gamle kart

Gamle kart

Lenker til gamle kart - digitalt tilgjengelig

Trondhjemskart i nytrykk 1695-1909

Alle kartene er digitalt tilgjengelig. Se lenke til hvert kart nedenfor.

Byantikvaren selger kartsett med syv gamle kart over Trondheim

Kartene er utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren mellom 1984 og 2011, i samarbeid med:

  • Kartverket
  • Trondheims historiske forening
  • Strinda historielag
  • Trondheim kommune, Kart- og oppmålingskontoret

Kart 1 - ca. 1695

Udatert kart over byen og omegn

Originalen finnes i Riksarkivet.

Nytrykk i format 88 x 61 cm, fargetrykk.

Målestokk ikke angitt.

Utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren 1997.

1695 - Trondheim byarkiv på Flickr

Til digitalt 1695-kart på Flickr

Ca. 1695 - utsnitt

Til digitalt 1695-kart på Flickr

Kart 2 - 1761

"Situasjons Cart over Trondhiems Bye og Fæstninger", J. F. Eckleff, 1761

Originalen finnes hos Kartverket.

Nytrykk i format 88 x 70 cm, fargetrykk.

Målestokk 1:3600.

Trykk: Statens kartverk 1997.

1761 - Kartverket.no

Til digitalt 1761-kart hos kartverket

1761 - utsnitt

Til digitalt 1761-kart hos kartverket

Kart - 1793 - Dette kartet er for tiden ikke til salgs

”Forsøg til et Landkort over Strindens Præstgjeld.” 12. februar 1793. F. Gjervan

Originalen finnes hos Kartverket.

Nytrykk i format 99 x 68 cm, fargetrykk.

NB: Dette kartet er for tiden ikke en del av kartpakken med de trykte kartene.

Utgitt av Byantikvaren i samarbeid med Strinda historielag i 2011.

1793 - Kartverket.no

Til digitalt 1793-kart hos kartverket

1793 - utsnitt

Til digitalt 1793-kart hos kartverket

Kart 3 - 1830

"Kart over Trondhjem. Geometrisk opmaalt i 1830, af B. A. Blom, Capitaine"

Original finnes i Statsarkivet i Trondheim.

Nytrykk i format 66 x 61 cm, Sv/hvitt.

Målestokk 1: 5000.

Utgitt av Trondhjems Historiske forening i 1984.

1830 - Trondheim byarkiv på Flickr

Til digitalt 1830-kart på Flickr

1830 - utsnitt

Til digitalt 1830-kart på Flickr

Kart 4 - 1868

"Kart over Trondhjem 1868", Adelsten Knudsen forlag, Christiania.

Nytrykk i format 76 x 46 cm, sv/hvitt.

Målestokk 1:4000.

Utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren og Kart- og oppmålingskontoret i 1994.

1868 - Trondheim byarkiv på Flickr

  Til digitalt 1868-kart på Flickr

1868 - utsnitt

  Til digitalt 1868-kart på Flickr

Kart 5 - 1883

"Kart over Trondhjem", A. Bruns Bokhandels Forlag 1883.

Originalen finnes hos Kartverket.

Nytrykk i format 99 x 68 cm, fargetrykk.

Målestokk 1:4500.

Utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren i 2011.

1883 - Trondheim byarkiv på Flickr

Til digitalt 1883-kart på Flickr

1883 - utsnitt

Til digitalt 1883-kart på Flickr

Kart 6 - 1904

"Oversigtskart over Trondhjem", Trondhjem 1904.

Gjengitt etter original i privat eie.

Nytrykk i to separate blad. Hvert kartblad i format 62 x 75 cm , fargetrykk.

Målestokk 1:4500.

Utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren i 1997.

1904 - Trondheim byarkiv på Flickr

Til digitalt 1904-kart på Flickr

1904 - utsnitt

Til digitalt 1904-kart på Flickr

Kart 7 - 1909

"Kart over Trondhjem med byggebelte", Trondhjems stadskonduktørkontor, 1909.

Nytrykk i to separate blad. Hvert blad i format 70 x 100 cm, sv/hvitt.

Målestokk 1:5000.

Utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren og Kart- og oppmålingskontoret i 2001.

1909 - Trondheim byarkiv på Flickr

Til digitalt 1909-kart på Flickr

1909 - utsnitt

Til digitalt 1909-kart på Flickr

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 21.02.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6