Trondjemskart i nytrykk hos Byantikvaren.

Settet med åtte ulike kart kan kjøpes samlet for kr 750 eks. porto.

Kartsettet inneholder: 

  1. ca. 1695 - Udatert kart over byen med omegn
  2. ca. 1760 - "Situasjons Cart over Trondhiems Bye og Fæstninger", J.F.Eckleff.
  3. 1793 - "Forsøg til et Landkort over Strindens Præstgjeld". F. Gjervan.
  4. 1830 - "Kart over Trondhjem Geometrisk opmaalt i 1830, B.A. Blom.
  5. 1868 - "Kart over Trondhjem 1868", Adelsten Knudsens forlag, Christiania.
  6. 1883 - "Kart over Trondhjem", A. Bruns Bokhandels Forlag 1883.
  7. 1904 - "Oversigtskart over Trondhjem", Trondhjem, 1904.
  8. 1909 - "Kart over Trondhjem med byggebelte", Trondhjems stadskonduktørkontor. 

Kartene er utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren i samarbeid med ulike aktører: Kartverket, Trondhjems historiske forening, Strinda historielag og Trondheim kommune, Kart- og oppmålingskontoret mellom 1984 og 2011. 

 

Gamle kart ca 1695-1909 Kart 7 - Trondhjem 1904 Kart 6 - Trondhjem 1883 Kart 1 - Trondhjem ca. 1695 Kart 2 - Trondhjem ca. 1760 Kart 3 - 1793 Kart 4 - Trondhjem 1830 Kart 5 - Trondhjem 1868 Kart 8 - Trondhjem 1909   Kart 1 - Trondhjem ca. 1695   Kart 2 - Trondhjem ca. 1760   Kart 3 - 1793   Kart 4 - Trondhjem 1830   Kart 1 - Trondhjem ca. 1695   Kart 8 - Trondhjem 1909   Kart 7 - Trondhjem 1904   Kart 6 - Trondhjem 1883     Kart 5 - Trondhjem 1868     Kart 8 - Trondhjem 1909     Kart 7 - Trondhjem 1904     Kart 6 - Trondhjem 1883     Kart 1 - Trondhjem ca. 1695     Kart 2 - Trondhjem ca. 1760     Kart 3 - 1793     Kart 4 - Trondhjem 1830       Kart 5 - Trondhjem 1868       Kart 8 - Trondhjem 1909       Kart 7 - Trondhjem 1904       Kart 6 - Trondhjem 1883       Kart 1 - Trondhjem ca. 1695       Kart 2 - Trondhjem ca. 1760       Kart 3 - 1793       Kart 4 - Trondhjem 1830     

Byantikvaren